Vzpostavljanje novega sistema SPOT

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v letu 2018 uvedlo nov nacionalni sistem - sistem SPOT. Pod okrilje Slovenske poslovne točke med drugim prehaja tudi dosedanji sistem VEM (točke VEM in portal e-VEM). Sistem SPOT poslovnim subjektom, podjetnikom in potencialnim podjetnikom nudi nove in izboljšane elektronske storitve, storitve podjetniškega svetovanja, informiranja in usposabljanja za dvig konkurenčnosti na trgu ter obogaten nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih investicij za izvoznike in investitorje.
Sistem SPOT, Slovenska poslovna točka združuje 4 ravni:
 
Portal SPOT -  Informacije in elektronske storitve za poslovanje
 
Portal SPOT (spot.gov.si) je uradno spletno mesto sistema SPOT (dosedanji portal e-VEM). Na portalu so na voljo različni postopki, ki se navezujejo na urejanje obveznega socialnega zavarovanja, ustanovitev, registracijo, spremembe ali izbris podjetja, oddajo davčnih podatkov, ureditev napotitve delavca na delo v tujino, objavo prostega delovnega mesta …
 
SPOT Registracija - Registracije podjetij s pomočjo svetovalca
 
SPOT Registracija so fizične točke (dosedanje točke VEM), kjer uporabnik lahko opravi postopke registracije podjetja in druge elektronske postopke preko portala SPOT (dosedanji portal e-VEM) s pomočjo referenta. Fizične točke SPOT Registracija so npr. izpostave AJPES, upravne enote, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije…
 
 
SPOT Svetovanje - Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje
 
Tretji nivo sistema SPOT predstavlja 12 regijskih točk SPOT Svetovanje, ki poleg pomoči pri registracijskih postopkih in elektronskih postopkih preko portala SPOT nudijo tudi strokovno pomoč svetovalcev v obliki informiranja, svetovanja, organizacijo delavnic in usposabljanj za potencialne podjetnike in podjetnike, izmenjave dobrih praks, odpiranje poslovnih priložnosti, animiranje lokalnega okolja, splošno promocijo podjetništva na regionalnem in lokalnem nivoju, povezovanje vseh lokalnih akterjev za podporo poslovnim subjektom… V Kranju to funkcijo opravlja BSC Kranj, v prostorih Kovačnice - podjetniškega inkubatorja Kranj (Poštna ulica 4).
 
 
SPOT Global - Pomoč izvoznikom in investitorjem
 
Krovno vlogo v sistemu SPOT bo pod imenom SPOT Global na četrtem nivoju prevzela javna agencija SPIRIT Slovenija, ki bo v pomoč večjim domačim in tujim investitorjem. 
 
Brezplačno svetovanje lahko potencialni in obstoječi podjetniki dobijo na točki SPOT svetovanje v Kovačnici (Poštna ulica 4), ponedeljek, torek in petek med 10.00 in 14.00sreda med 13.00 in 17.00 po predhodnem dogovoru. Poleg tega smo vam za vprašanja in informacije na voljo tudi preko telefonske številke 069 893 707 ali elektronske pošte: spot@kovacnica.si.
 
 
 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.
Prijavite se na naše e-novice!.