Z julijem tudi 70 % predplačila za NVO

Pričela je veljati novela Zakona o izvrševanju proračuna 2017–2018, ki zvišuje možna predplačila za letne projekte nevladnih organizacij iz 30 na 70 %.

Kot so na CNVOS že napovedovali, je bila v petek sprejeta novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718), objavljena je v Uradnem listu št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017, velja pa od julija dalje. Novela, katere spremembo je predlagalo Ministrstvo za javno upravo, med drugim spreminja nekatera dosedanja pravila o predplačilih.

Po novem bodo tako možna predplačila za projekte in programe NVO tudi do 70 % (do sedaj samo do 30 %), če gre za sofinanciranje v višini do 20.000 eurov in če gre pri tem za projekte ali programe, ki se v celoti izvedejo v enem koledarskem letu. S tem se rešuje težava predvsem manjših NVO, ki morajo sedaj sredstva vnaprej zalagati, čeprav kot nepridobitne organizacije nimajo viška sredstev iz preteklih let. Predvsem občine bodo sedaj tem organizacijam lahko že takoj po podpisu pogodbe o sofinanciranju nakazale predplačilo v višini do 70 % celotne pogodbene vrednosti (upoštevajoč najvišji prag financiranja, ki to še omogoča, torej največ 13.999,99 evrov). NVO bodo nato lahko dokazila o upravičeni porabi sredstev predložila po zaključku izvedbe projekta (in torej ne v 180 dneh od prejema, kot je veljalo sedaj) in nato prejela še razliko sredstev.

Navedene spremembe veljajo tako za državo kot za občine. Ker so razpisi za 2017 praviloma že mimo, si od te spremembe obetamo pozitivne učinke v prihodnjem letu.

 

vir: www.razpisi.info

 

Prijavite se na naše e-novice!.