Z Medgeneracijskimi centri Gorenjske do boljšega medgeneracijskega povezovanja, sodelovanja in prenosa znanj v lokalnem okolju

V okviru LAS Gorenjska košarica se je zaključil projekt MEDGENERACIJSKI CENTRI GORENJSKE. Vzpostavil se je mobilni socialni servis in oblikovala aktivna mreža medgeneracijskih centrov na gorenjskem podeželju. S tem smo izboljšali pogoje za povezovanje, sodelovanje in prenos znanj med različnimi generacijami prebivalcev v lokalnem okolju.

V projektu so sodelovali BSC, d.o.o., Kranj, kot vodilni partner, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj in Občine Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo in Šenčur. Projekt v višini dobrih pol milijona evrov (vrednost sofinanciranja do 300.000 €) sofinancira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (pristop CLLD) – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

 

BSC Kranj, ki je kot vodilni partner skrbel za projektno vodenje, koordinacijo partnerjev ter ustrezno izvedbo aktivnosti, je v sodelovanju s Centrom za trajnostni razvoj podeželja Kranj poskrbel za kakovostne vsebine in dejavnosti, ki so omogočile zagon in oživitev centrov. Predvsem z delavnicami smo, kljub omejitvam druženja, spodbujali kakovostne medčloveške odnose, medgeneracijsko solidarnost in sožitje. Delavnice so potekale na Jezerskem, v Cerkljah na Gorenjskem, Naklem in Šenčurju, posvečene pa so bile trajnostnemu načinu življenja.

 

Občina Bled je v okviru projekta izvedla naložbo v vzpostavitev mobilnega socialnega servisa – v nakup električnega vozila za potrebe mobilnega socialnega servisa in medgeneracijskega centra. Mobilni servis Prostofer na Bledu deluje od oktobra 2020, električno vozilo Nissan LEAF pa se uporablja za pomoč starejšim, ki jim prostovoljni šoferji olajšajo dostop do zdravniške oskrbe in nudijo brezplačen prevoz do javnih ustanov in po opravkih. Nadaljevale so se tudi aktivnosti Medgeneracijskega centra Bled. Programi so potekali v štirih modulih: Čas za zdravje, Korak s časom – sodobna informacijska tehnologija, Čas zame-osebna rast in Čas za ustvarjanje.

 

Občina Cerklje na Gorenjskem je z nakupom in postavitvijo zunanje opreme uredila dva medgeneracijska parka v Lahovčah in na Štefanji Gori, ki sta postala srce omenjenih naselij in mesto srečevanja generacij. Vrednost občinske naložbe je bila dobrih 74.000 €. Za potrebe vzpostavitve dveh medgeneracijskih parkov je občina nabavila in namestila zunanjo opremo (igrala za otroke in drugo opremo). Medgeneracijska parka sta odprta za vse občane in tudi naključne obiskovalce.

 

Občina Jezersko je investirala v prenovo in opremo prostorov Medgeneracijskega centra Jezersko v skupni višini dobrih 57.000 €. V okviru dobave in montaže opreme so do konca avgusta 2020 pridobili stavbno pohištvo, opremo za ureditev prostorov, tudi kuhinje in sanitarij, ter računalniško in pisarniško opremo.

 

Občina Naklo je realizirala dve naložbi in uspešno predala v uporabo Medgeneracijski center Naklo v občinskih kletnih prostorih in prostor za medgeneracijsko druženje v bližini doma starejših občanov. Prva naložba je obsegala prenovitvena dela v kletnih prostorih občinske stavbe in nakup opreme. Medgeneracijski center Naklo obsega učno kuhinjo, večji prostor za druženje, predavalnice in manjše prostore, ki se lahko uporabljajo tudi kot pisarne in učilnice. Center je opremljen tudi z računalniško in multimedijsko opremo. Vrednost naložbe je bila več kot 50.000 €. V neposredni bližini doma starejših občanov in vrtca pa so uredili tudi zunanji prostor za medgeneracijsko druženje. Namestili so nadstrešek z vrtno mizo in klopmi, vrtno gugalnico, visoke grede in vrtni umivalnik. Poskrbeli so tudi za hortikulturno ureditev prostora, pri čemer so sodelovali tudi učenci tamkajšnje osnovne šole.

 

V obnovljenem delu Blagnetove hiše je Občina Šenčur z nakupom opreme uredila prostor Medgeneracijskega centra Šenčur, ki je odslej namenjen vsem generacijam občank in občanov za druženje, povezovanje ter prenašanje znanj in veščin. Vrednost naložbe je bila slabih 200.000 €. V dveh etažah so pridobili sodobno opremljene prostore, ki nudijo preplet različnih aktivnosti in srečevanja  različnih starostnih skupin.

 

V okviru projekta sta nastala dva mobilna socialna servisa, in sicer v občinah Bled in Bohinj. Dve novi električni vozili sta na voljo uporabnikom Mobilnega socialnega servisa, uporabljata pa se tudi v projektu Prostofer, ki omogoča prevoze starejših oseb v lokalnem okolju.

V Bohinju so pri pripravi projekta Mobilni socialni servis izhajali iz stanja na terenu, saj je osnovni cilj projekta dvig kvalitete življenja v občini. Iva Lapajne iz Občine Bohinj je povedala, da so upoštevali demografsko in zdravstveno stanje populacije, dostopnost do storitev in javnih služb, sodelovanje občine pri reševanju psihosocialne problematike, pa tudi izkazane potrebe občanov in zakonske obveznosti lokalne skupnosti.

Dejstva kažejo, da obstoječe službe in storitve potrebam prebivalstva ne zadoščajo, zato so se projekta lotili celostno. Najprej je bilo potrebno zagotoviti pogoje za delo, eden od pogojev je bil tudi že omenjeni nakup električnega vozila. Vzpostavili so mrežo deležnikov, izvedli izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev ter poskrbeli za promocijo med prebivalstvom. Določili so problemska področja in se lotili reševanja problematike po načelu tukaj in zdaj. Mobilni socialni servis je projekt, ki je zaradi spreminjajočega se stanja na terenu potreben stalnih izboljšav.

Medgeneracijski centri povezujejo lokalno okolje, informirajo in svetujejo, nudijo izobraževalne vsebine, omogočajo prenos znanj, izkušenj, socialno in družbeno življenje in razvoj sodelovalne mreže medgeneracijskih centrov v regiji. Nudijo tudi priložnosti za razvoj preventivnih storitev.

Cilj delovanja medgeneracijskih centrov na podeželju je aktivno vključevanje vseh prebivalcev starostnih skupin v socialno in družbeno življenje. Z njimi želimo dvigniti raven medgeneracijske solidarnosti, sožitja med mlado, srednjo in tretjo generacijo ter kakovost staranja in starosti. Spodbujamo prostovoljstvo, učinkovito rabo človeških in ostalih virov, in sodelovanje različnih deležnikov pri izvajanju kakovostnih programov. Model delovanja medgeneracijskih centrov omogoča tudi zmanjševanje negativnih učinkov demografskih sprememb.

Medgeneracijsko sodelovanje in sožitje je pogoj za zdrav razvoj družbe, še posebno sedaj, ko smo priča neizbežnim demografskim spremembam. To sodelovanje bo v prihodnosti eden od ključnih dejavnikov za zagotavljanje zdravega in brezskrbnega otroštva, polnega in ustvarjalnega življenja odraslih ter aktivnega in kvalitetnega staranja. 

 

Prispevek si v celoti lahko preberete na tej povezavi.

 

Projekt “Medgeneracijski centri Gorenjske” delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.