Z načrtom prenosa lastništva podjetja do uspešnega poslovanja

Po oceni raziskave, ki sta jo naredila družba Ernst&Young in Ekonomska fakulteta v Ljubljani, je v Sloveniji kar 83 % vseh podjetji družinsko vodenih, z manj kot 50 zaposlenimi. Večina teh podjetij (74 %) je starejših od 20 let in več kot polovico teh podjetij (58 %) vodi prva generacija lastnikov. Zato postaja prenos lastništva družinskega podjetja na naslednjo generacijo v Sloveniji zelo pomembna tema. Za ohranjanje delovnih mest v družinskih podjetjih in zagotavljanje kontinuitete poslovanja, pa podjetniki potrebujejo pomoč pri procesu prenosa lastništva.

BSC Kranj od leta 2017 sodeluje kot partner pri projektu STOB Regions (Succession and Transfer of Business in Regions), program Interreg Europe. Cilj projekta je, s pomočjo primerjave in izmenjave izkušenj in dobrih praks partnerjev kako pomagati podjetnikom pri prenosu lastništva podjetja, pripraviti akcijski načrt prilagojen za našo regijo in državo za zagotavljanje preživetja podjetja ob tem procesu. 

Kljub osveščanju podjetnikov in številnim dogodkom posvečenim na to temo, pa v Sloveniji nimamo veliko izkušenj in/ali sistematičnega pristopa, ki bi pomagal podjetnikom pri prenosu lastništva. S posamezni primeri dobrih praks v Sloveniji, pa se podjetniki zaradi specifičnosti lastnega posla, težko poistovetijo oz. se od njih učijo.

Večina družinskih podjetij se prenosa lastništva ne loteva sistematično, največkrat zato, ker ne vedo kako in kje začeti, so preobremenjeni z vodenjem podjetja in so družinski odnosi znotraj podjetja velikokrat zapleteni in prepleteni s poslovnimi odnosi. Vse to otežuje uspešen prenos oz. že sam začetek načrtovanja.

BSC Kranj bo v septembru 2018 začel izvajati pilotni projekt s katerim bo 5-10 družinsko vodenim MSP-jem, pomagal do načrta za prenos lastništva oz. družinske ustave. Preko skupinskega in individualnega svetovanja in delavnic, bomo gorenjskim podjetnikom pomagali do načrta za prenos lastništva.

Pilotni projekt bo trajal 20 tednov, v katerih bomo pokrili teme:

  • Predstavitev programa, načrta dela, predstavitev udeležencev
  • Prednosti in slabosti družinskega  podjetništva
  • Priložnosti in grožnje družinskemu podjetništvu
  • Vzroki in načini reševanja konfliktov
  • Dilema »Ostanem ali grem?«
  • Intra- in inter-generacijske razlike in konflikti
  • Individualno svetovanje in dolgoročna vizija
  • Družinsko podjetništvo in družinske finance
  • Pravni vidiki družinskega podjetništva
  • Načrt prenosa lastništva podjetništva
Več informacij o projektu STOB Regions in pilotnem projektu lahko dobite pri Nives Justin: 04/281-72-48 ali

Prijavite se na naše e-novice!.