Za inovacije namenjenih 8 milijonov evrov

Evropski denar za krepitev inovacijskih potencialov podjetij.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v petek, 30. decembra 2016 objavila javni razpis Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij.

Za izvedbo razpisa pa je namenjenih 8 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 6,4 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnosti znotraj podjetja ter s pomočjo krepitve kompetenc in obstoječih inovacijskih potencialov prispevati k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z izkazanim tržnim potencialom.

To bo omogočeno z vključevanjem visoko izobraženih strokovnjakov z namenom pospeševanja inovacij, skrajšanja časa od ideje do trga, krepitve kompetenc podjetji z interdisciplinarnimi znanji, vzpostavitve učinkovite inovacijske infrastrukture ter krepitve raziskovalno razvojnih oddelkov podjetij in povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije.

Cilj javnega razpisa je sofinancirati vsaj 40 takih projektov z visoko inovativnostjo in s tržnim potencialom, kar bo posledično prispevalo k večji konkurenčnosti sodelujočih podjetij. Podprti bodo projekti podjetij na prednostnih področjih slovenske strategije pametne specializacije.

Več o javnem razpisu

Prijavite se na naše e-novice!.