Za podjetja s certifikatom Pečat odličnosti 17 milijonov evrov

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v Uradnem listu RS (Datum: 4. 8. 2017, Št. 42) objavila javni razpis Dopolnjevanje SME instrumenta - Faza 2, ki ga je s sredstvi podprla tudi EU. Mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so po predložitvi predloga projekta na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 prejela certifikat Pečat odličnosti, bo na voljo dobrih 17 milijonov evrov.

Sredstva bodo namenjena za spodbujanje naložb podjetij v raziskave, razvoj in inovacije, pospeševanje uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg, krepitev konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja na obstoječih ter novih evropskih in globalnih trgih.

Za zahodno programsko območje bo na voljo 7,2 milijona, za vzhodno pa 9,9 milijona evrov. Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2018, 2019, 2020 in 2021 oziroma traja do porabe sredstev.

Javni razpis omogoča kakovostnim in obetavnim projektom z doseženo visoko oceno v okviru programa Obzorje 2020 lažji dostop do drugih virov financiranja. Predmet javnega razpisa je tako sofinanciranje izvajanja raziskovalnih, razvojnih in inovativnih projektov tistim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so od Evropske komisije prejela certifikat Pečat odličnosti, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Do sofinanciranja so upravičeni projekti z osmih področij: pametna mesta in skupnosti, pametne zgradbe in dom z lesno verigo, mreže za prehod v krožno gospodarstvo, trajnostna pridelava hrane, tovarne prihodnosti, zdravje - medicina, mobilnost ter razvoj materialov kot končnih produktov.

Javni razpis - »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 2

 

Vir in informacije: STA, 4. 8. 2017, www.sta.si

Prijavite se na naše e-novice!.