Za program Učne delavnice 16 milijonov evrov

Za program Učne delavnice, katerega namen je informiranje, motiviranje in podpora pri vključevanju brezposelnih oseb v praktično usposabljanje v delovnem okolju socialnega podjetništva, bo namenjenih 16 milijonov evrov.

S programom bodo prispevali k aktivnemu vključevanju brezposelnih ranljivih skupin, preprečevanju socialnega izključenosti in zmanjšanju revščine.

Program namreč spodbuja subvencionirano zaposlovanje v zaposlitvenih centrih, socialnih ali invalidskih podjetjih oziroma pri vseh ostalih upravičenih delodajalcih. Spodbuja tudi razvoj dejavnosti in zaposlovanje v obstoječih socialnih podjetjih z namenom rehabilitacije ter integracije oseb iz ranljivih skupin.

Med te med drugim spadajo invalidi, dolgotrajno brezposelne osebe, določene skupine mladih iskalcev zaposlitve, starejši od 55 let, pripadniki romske skupnosti, osebe v času pogojnega odpusta, osebe v programu zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog, ter osebe, ki so zaključile program socialne aktivacije.

 

Vir in informacije:  www.sta.si

Prijavite se na naše e-novice!.