Za sofinanciranje sejemskih nastopov v tujini še milijon evrov

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v Uradnem listu RS (Datum: 12. 5. 2017, Št. 24) objavila še en razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017, in sicer od junija naprej. Na voljo je milijon evrov, s katerimi namerava Javna agencija SPIRIT Slovenija podpreti do 113 podjetij, od tega 77 v vzhodni in 36 v zahodni kohezijski regiji.

Namen javnega razpisa je prek sofinanciranja individualnih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini v letošnjem letu podjetjem omogočiti predstavitve izdelkov oziroma storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati vpetost internacionalizacije podjetij.

Razpis je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge oziroma širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Predvidoma bo letos koriščenih 700.000, prihodnje leto pa 300.000 evrov, piše v razpisu. Rok za oddajo vlog je 13. junij 2017.

Obdobje upravičenih aktivnosti, ki so podlaga za povračilo stroškov, je od oddaje vloge do konca leta. Sejemski nastopi, ki bi se fizično zaključili pred 1. junijem oziroma pred oddajo vloge, niso upravičeni do sofinanciranja.

Zahtevek za izplačilo je potrebno poslati v 30 dneh po opravljenem sejemskem nastopu oziroma najkasneje do 31. januarja 2018.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija 5. maja 2017 objavilo javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, ki so bili oziroma bodo izvedeni v obdobju od januarja do konca maja. Vrednost razpisa je 400.000 evrov.

 

Vir in informacije: STA, 12. 5. 2017, www.sta.si

Prijavite se na naše e-novice!.