Za sofinanciranje spodbud delodajalcem pri praktičnem usposabljanju mladih razpisanih 3,9 milijona evrov

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je 19. januarja 2018 v Uradnem listu RS objavil razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za dijake srednjih poklicnih in študente višjih strokovnih šol, ki so v letu 2016/2017 opravljali zaključni letnik. Skupno je razpisanih 3,9 milijona evrov

Namen razpisa je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za dijake srednjega poklicnega izobraževanja in študente višjega strokovnega izobraževanja.

Na razpis se kot soprijavitelja prijavita tako delodajalec kot šola. Vlogo na razpis pa odda šola, v kateri je bil dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017. Na razpisu se upošteva le praktično usposabljanje, ki je potekalo od 1. januarja 2014 dalje.

Sklad bo na podlagi razpisa delodajalcu namenil med 490 in 1250 evrov za dijaka v triletnem srednjem poklicnem izobraževanju oziroma v sorazmernem deležu glede na število tednov po predvidenem učnem programu, pod pogojem, da je delodajalec izvedel vsaj tri tedne praktičnega usposabljanja po učni pogodbi.

Za študenta v višjem strokovnem izobraževanju pa bo delodajalec prejel med 750 in 1250 evrov oziroma v sorazmernem deležu glede na število tednov po programu, če je posamezni delodajalec izvedel vsaj osem tednov praktičnega izobraževanja po pogodbi o praktičnem izobraževanju. Dokončna višina spodbude je odvisna od števila in obsega prijav na javni razpis in jo s sklepom določi ministrica za izobraževanje.

Vlogo za dodelitev sredstev lahko prijavitelj odda do 16. februarja 2018 osebno v vložišču sklada, z navadno poštno pošiljko ali s priporočeno poštno pošiljko na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

 

Vir: STA www.sta.si

Prijavite se na naše e-novice!.