Za vzpostavitev kompetenčnih centrov za razvoj kadrov skoraj štiri milijone evrov

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je v Uradnem listu RS objavil javni razpis za vzpostavitev in delovanje najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. Razpis je vreden skoraj štiri milijone evrov, partnerstva pa bodo lahko pridobila sredstva v višini od 250.000 do 400.000 evrov za obdobje 2016-2017. Rok za prijave je 12. december 2016.

Javni sklad je razpis objavil v okviru Strategije pametne specializacije (SPS). Sredstva razpisa bodo namenjena partnerstvom za izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih in krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
Podjetja, ki delujejo v posamezni gospodarski panogi ali na področju delovanja SPS, se lahko s pomočjo evropskih sredstev povežejo in pridobijo možnost, da usposabljajo zaposlene glede na potrebe v podjetju.

Kompetenčni centri za razvoj kadrov pomenijo pomembno investicijo in spodbudo delodajalcem, da se usposabljanj poslužijo kot strateškega orodja. Na ta način se povezujejo panoge, verige vrednosti in druge oblike povezovanj v Sloveniji.

V okviru projekta bodo delili znanje z notranjimi usposabljanji, izvajali skupinska in individualna usposabljanja. Podjetja bodo za usposabljanja pridobila od 50 do 70 odstotkov sofinanciranih sredstev, aktivnosti projektne pisarne pa bodo podprte v celoti. Skupni obseg sredstev na partnerstvo bo od 250.000 do 400.000 evrov.

Primarno bodo na skladu podprli usposabljanja, ki krepijo poklicno specifične kompetence, ki pomenijo primerjalno prednost za podjetje, gospodarstvo in širšo družbo. Poudarek bo tudi na usposabljanjih t.i. prečnih vsebin kot so vodstvene, prodajne ter mehke kompetence, saj pomembno vplivajo na zavzetost zaposlenih, uspešnost organizacije ter doseganje rezultatov.

Pomembna novost je možnost vključitve kadrovskega partnerja, ki omogoča vključitev podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem kadrov ali upravljanjem kadrovske funkcije, da delujejo kot člani projektne pisarne in omogočajo podjetjem dostop do sodobnih metod in določanja prioritet, pripravo in dejansko rabo modela kompetenc ter zagotavljanje trajnosti aktivnosti.

Razpis in aktivnosti Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in štipendije sicer sofinancirata ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter EU iz Evropskega socialnega sklada.

 

Vir: http://www.podjetniski-portal.si

Prijavite se na naše e-novice!.