Začeli smo izvajati projekt "Dynamic Light"

Na prvem razpisu programa Interreg Srednja Evropa je bil odobren projekt "Dynamic Light", s slovenskim naslovom "Dinamične luči - Proti dinamični, inteligentni in energetsko učinkoviti urbani razsvetljavi". Projekt smo začeli izvajati s 1. junijem 2016, v njem pa sodelujejo partnerji iz Slovenije, Italije, Avstrije, Hrvaške, Češke, Nemčije in Poljske. V okviru projekta so predvidene tudi tri pilotne investicije na Gorenjskem.

Projekt "Dynamic Light" se osredotoča na zmanjševanje emisij CO2 in izboljšanje energetske učinkovitosti v javni razsvetljavi. Trenutni izzivi dinamične razsvetljave so manjkajoči pravni okvir za dinamično zatemnitev luči ter višji začetni stroški v primerjavi s standardnimi LED lučmi. To so poglavitni razlogi, da občine oklevajo z vložki v dinamične luči.

Vse bolj aktualna in nezanemarljiva tema svetlobnega onesnaženja in potreba po izboljšanju kakovosti javne razsvetljave prinaša dinamično razsvetljavo na dnevni red, kar lahko prispeva k povečanju energetske učinkovitosti in kakovosti bivanja v mestnih območjih.

Glavni cilj projekta je premik pri načrtovanju komunalne svetlobne infrastrukture v smeri sodobnega in energetsko učinkovitega načrtovanja razsvetljave in upravljanja z energijo.

Pričakovan rezultat je doseči najboljše razmerje med visoko energetsko učinkovito javno razsvetljavno infrastrukturo in kakovostjo bivanja v urbanih območjih, s pomočjo boljše kakovosti svetlobe. To pomeni tudi, da se harmonizirajo standardi javne razsvetljave s standardi glede socialnega varstva, ter da se omogoči postavitev dinamične razsvetljave.

S projektom je omogočena krepitev zmogljivosti in ozaveščanje o dinamični razsvetljavi in varčevanje z energetskimi potenciali. Projekt bo predstavil postopek, kako lahko mesta uvedejo energetsko učinkovito razsvetljavo od ideje in analize, strategijo razvoja, finančne modele, pravila o javnih naročilih, izvajanje in vrednotenje. Ti postopki gredo z roko v roki s skupnim izvajanjem in testiranjem pilotnega prikaza investicije, da se izkažejo koristi in večja sprejemljivost energetsko učinkovite razsvetljave med končnimi uporabniki in urbanisti.

Prijavite se na naše e-novice!.