Začetek izvajanja projekta sPOINT - Socialno POdjetniška INformacijska Točka

Kot vodilni partner konzorcija za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija smo v aprilu začeli z izvajanjem projekta Socialno Podjetniška INformacijska Točka. Uspešni smo bili na razpisu Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja, ki ga je konec lanskega leta objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

S 1. aprilom 2022 smo na Regionalni razvojni agenciji Gorenjske – BSC Kranj začeli z izvajanjem projekta sPOINT - Socialno POdjetniška INformacijska Točka. Pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in s sredstvi Evropskega regionalnega sklada bomo, s partnerjema Središče rotunda, Koper, so.p. in Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije ter petimi pridruženimi partnerji, v okviru 4 informacijskih točk vzpostavili specializirano podporno okolje za socialna podjetja v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

 

Namen projekta, ki se bo izvajal v letih 2022 in 2023, je vzpostaviti učinkovito in spodbudno podporno okolje za socialna podjetja, ki bo prispevalo h krepitvi veščin in kompetenc socialnih podjetij, povečalo možnosti za ustanavljane novih socialnih podjetij, spodbujalo rast obstoječih socialnih podjetij, okrepilo informiranost socialnih podjetij za razvoj in promocijo socialnega podjetništva, prispevalo k ustvarjanju novih delovnih mest ter povezovanj socialnih podjetij z lokalnim okoljem, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom s ciljem ustvarjanja pogojev za boljši dostop na trg.  

V ta namen je zaživel tudi nov sPOINT FB profil, kjer vas vabimo, da nam sledite.

 

MGRT je v sklopu javnega razpisa za Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja dvema projektoma skupaj namenil skoraj 418.220 evrov. V kohezijski regiji Vzhodna Slovenija bo aktivnosti podpornega okolja izvajalo projektno partnerstvo, ki ga vodi Razvojna agencija Savinjske regije, v kohezijski regiji Zahodna Slovenija pa bomo aktivnosti podpornega okolja v projektnem partnerstvu izvajali na naši agenciji. Novim in obstoječim socialnim podjetjem v posamezni kohezijski regiji bodo s podpornim okoljem tako zagotovljene brezplačne storitve za razvoj in profesionalizacijo. Podporno okolje bo zagotavljalo tudi promocijo kulture socialnega podjetništva in pripomoglo k vzpostavljanju partnerstev za spodbujanje in razvoj socialnega podjetništva ter družbenih inovacij na lokalni in regionalni ravni. Nujnost oblikovanja specializiranega podpornega okolja za socialna podjetja in ustreznega ekosistema za njihov razvoj je bila izkazana tako v Aplikativni analizi stanja na področju socialne ekonomije v Republiki Sloveniji, kot tudi v poglobljenem pregledu politik Spodbujanje socialnega podjetništva in razvoja socialnih podjetij v Sloveniji, ki ga je pripravila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD). Spodbujanje oblikovanja specializiranega ekosistema, ki omogoča razvoj socialne ekonomije in socialnih inovacij pa nenazadnje predvideva tudi nedavno objavljen Akcijski načrt za socialno ekonomijo Evropske komisije.

Več si lahko preberete TUKAJ.

 

Obenem vas obveščamo, da je Slovenski podjetniški sklad v začetku aprila 2022 objavil javni poziv za Vavčer za digitalni marketing socialnih podjetij v višini 300.000 evrov, s katerim sofinancira do 60 % upravičenih stroškov za izdelavo novih spletnih strani, novih mobilnih aplikacij, lastnih spletnih trgovin ali lastnih rezervacijskih platform. Višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega poziva znaša od 500 do 2.500 evrov za posamezno aktivnost oziroma do največ 7.500 evrov na prijavitelja. Prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta najmanj enega zaposlenega, nova spletna stran, mobilna aplikacija, spletna trgovina ali rezervacijska platforma pa ne sme biti izdelana pred 31. januarjem 2022. Vavčer je odprt do 31. marca 2023 oziroma do porabe sredstev. Več o razpisu si lahko preberete TUKAJ.

 

Hkrati je za socialna pojdeta še vedno mogoča prijava na javni poziv Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, ki omogoča sofinanciranje stroškov usposabljanj za dvig digitalnih kompetenc.

Prijavite se na naše e-novice!.