Začetni partnerski sestanek projekta H2MA

KSSENA je v sredo, 22. 2. 2023, v Celju, organizirala začetni partnerski sestanek projekta H2MA - Zelena vodikova mobilnost za promet v alpski regiji. Sestanka se je udeležilo 11 partnerskih organizacij. Projekt je odobren pod programsko prioriteto »Ogljično nevtralna in na vire občutljiva alpska regija« in bo trajal do konca meseca oktobra, leta 2025.

Zavod Energetska Agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo, KSSENA, je 22. 2. 2023, kot vodilni parter, v svojih poslovnih prostorih v Celju organizirala začetni sestanek projekta H2MA (Green Hydrogen Mobility for Alpine Region Transportation - Zelena vodikova mobilnost za promet v alpski regiji).  Projekt je bil odobren v okviru prvega razpisa programa Interreg Alpine Space, v finančnem obdobju 2021–2027. Sestanka se je udeležilo 19 partnerjev iz 11 partnerskih organizacij in 5 regij območja Alp: Slovenije, Italije, Nemčije, Francije in Avstrije.

»Projekt H2MA deluje v smeri transnacionalnega razvoja zelene vodikove prometne infrastrukture in povečanja deleža trajnostne ter zelene vodikove mobilnosti na območju Alp. S skupnim razvojem mehanizma sodelovanja, strategij, orodij in združevanja virov bo projekt izboljšal osveščenost in zmogljivosti lokalnih odločevalcev, pomembnih deležnikov in drugih zainteresiranih entitet (vključno z agencijami za energijo in promet, ponudniki vodikove infrastrukture ter proizvajalci OVE), za skupno načrtovanje in pilotno testiranje prvih brez-emisijskih vodikovih poti v Alpskih regijah,« so zapisali na spletnem portalu zavoda KSENNA.

Začetni partnerski sestanek je bil organiziran v treh sklopih. Prvi je bil namenjen predstavitvi delovanja zavoda KSSENA in obiska župana Celja. Drugi del srečanja partnerjev je bil namenjen obravnavi vsebine projekta in časovnega okvirja izvedbe, tretji sklop pa ogledu starega mestnega jedra mesta Celje.

Prve aktivnosti projekta bodo namenjene identifikaciji obstoječih kapacitet za proizvodnjo zelenega vodika in potencialnih lokacij za postavitev proizvodne in polnilne infrastrukture za zeleni vodik ter izmenjavi znanj s študijskim obiskom v partnerski regiji.

Prijavite se na naše e-novice!.