Zaključek projekta C.H.A.N.G.E.R.S.

April je bil za C.H.A.N.G.E.R.S. projekt pester mesec, saj smo izvedli zadnje, četrto, skupno usposabljanje osebja in zaključni dogodek pri vodilnemu partnerju v Budimpešti. Konec aprila 2022 smo tako zaključili projekt, za katerega upamo, da bomo v kratkem dobili pozitivne rezultate prijave nadaljevanja projekta na razpis Erasmus+.

Letošnje leto in zaključno štirimesečje projekta je bilo pestro, saj smo izvedli zadnje, četrto, skupno usposabljanje oseba in zaključni dogodek, srečanje vseh partnerjev, ki ga je gostil vodilni partner CAM v Budimpešti.

 

Zadnje, četrto usposabljanje projekta C.H.A.N.G.E.R.S.

Po obdobju nenehnih priprav, je 6.–8. aprila 2022 potekalo zadnje skupno usposabljanje osebja, ki ga je organiziral Eurocrea Merchant (Italija) za C.H.A.N.G.E.R.S. Dogodek je potekal, žal še vedno na spletu zaradi neugodnih razmer v zvezi s pandemijo covid-19.

Zaposleni na področju za pametne skupnosti BSC Kranj, smo se dogodka udeležili, pogovarjali pa smo se o temah: pravilna raba vodnih virov in vodni odtis vsakega izmed nas, živilski izdelki, živilskih procesi in embalaža, zmanjševanje odpadkov živil in okolje pametnega doma.

 

V zvezi s temi temami je bilo predstavljenih več projektov, ki jih je Eurocrea Merchant (EM) razvil v zadnjih nekaj letih, pri čemer so glavne teme zgoraj omenjene.

V prvem dnevu usposabljanja so zaposleni v EM kot zgled navedli svoje izkušnje z izvajanjem projekta AQUAPATH; teme, ki so se dotaknile v zvezi s tem projektom, so bile:

 

 1. Kako pomembno vplivati ​​na neposredno in posredno porabo vode, ter prispevati k varčevanju z vodo in zmanjšanju onesnaževanja.
 2. Rezultati projekta: Spletna platforma - Aplikacija - Kalkulator vodnega odtisa, vključno s praktičnimi predlogi za porabo vode preko padajočega menija in smernicami za vodenje gospodinjstva; Moduli za ozaveščanje otrok; analiza stanja tehnike in potreb po usposabljanju.
 3. Projektni partnerji so poskušali izračunati svoj vodni odtis, si ogledali komplet Aquapath za šolarje in razpravljali o seznamu priporočil in preprostih orodij za varčevanje z vodo.

 

Drugi dan je EM predstavil dva različna projekta, ki se ukvarjata z zmanjševanjem odpadne hrane in pravilnim odlaganjem odpadkov, EGGS in EFFECT. Med predstavitvijo teh dveh projektov so se dotaknili različnih tem:

 1. Osnove živilskih proizvodov in procesov.
 2. Vloga Eurocrea v projektih: raziskovanje ciljne skupine z namensko anketo in izdelava izčrpnega poročila; razvoj učne poti za zmanjšanje odtisa hrane in širjenje interaktivne učne platforme (glavni rezultat), razvite z inovativnim pristopom, ki temelji na priložnostnem učenju.
 3. Predstavljena gradiva:
 4. a) učna pot, ki vključuje didaktično gradivo in metode/scenarije za dejavnosti izobraževanja odraslih;
 5. b) internetna TV, preprosta baza kratkih izobraževalnih video gradiv;
 6. c) družabna igra, ki je na voljo tako na spletu kot brez povezave za pomoč pri učnem procesu; d) resna igra, razvita za EGGS.

 

V zadnjem dnevu so s predstavitvijo projekta PAMETNI VAŠ DOM obravnavali pomen energetskih »pametnih« domov starejših. Glavne teme so bile:

 1. Pametni domovi in ​​prednosti digitalizacije (zlasti za starejše).
 2. Rezultati projekta: Izboljšanje in širitev priložnosti za digitalno učenje za starejše z IKT veščinami; Razvoj inovativnega pristopa, ki omogoča starejšim, da ustvarijo svoj pametni dom.
 3. Predstavljena gradiva: Učna pot, vključno z učnimi materiali in metodami/scenariji za dejavnosti izobraževanja odraslih; Razvili smo učno gradivo in rešitev.
 4. Do sedaj zbrane povratne informacije in izkušnje.

 

Nasvidenje C.H.A.N.G.E.R.S.

Po 18 mesecih trdega dela se projekt C.H.A.N.G.E.R.S. zaključuje. Za pregled izvedenih aktivnosti in seznam preostalih nalog smo se C.H.A.N.G.E.R.S. partnerji  srečali v Budimpešti 20. aprila 2022, na sedežu vodilnega partnerja, podjetja CAM. Končno srečanje je bilo priložnost, da smo predstavili glavne rezultate projekta, ki jo sestavlja zbirka dobrih primerov in s tem povezano priporočilo, ki služi kot uporabniški priročnik, s priporočili na pripravo in izvedbo usposabljanj za starejše. Na sestanku pa partnerji nismo razpravljali le o rezultatih projekta, temveč smo se pričeli ukvarjati tudi z nadaljevanjem in nadgradnjo  projekta C.H.A.N.G.E.R.S.

 

Splošni cilj C.H.A.N.G.E.R.S. je bila izmenjava dobrih primerov o izobraževanju projektnih partnerjev preko štirih kratkoročnih skupnih izobraževanj osebja, ki pokrivajo tri glavne teme: energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije in trajnost v gospodinjstvih. Čeprav je covid-19 otežil osebno srečanje, nam je v partnerstvu uspelo vsa štiri izobraževanja organizirati virtualno.

 

S tem projektom bi lahko razširili in razvili kompetence pedagogov in drugega osebja, ki podpira odrasle učeče se v partnerskih organizacijah; spodbujati vseživljenjsko učenje osebja; hkrati pa smo ustvarili dostopne rezultate za zainteresirane strani v upanju, da bodo imeli od njih tudi koristi.

Za več informacij o C.H.A.N.G.E.R.S. projekta, si oglejte spletno stran, kjer lahko najdete tudi več informacij o rezultatih.

 

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.