Zaključek projekta FOOD CORRIDORS

Z avgustom 2022 se je zaključil projekt FOOD CORRIDORS, ki je med drugim v regijo doprinesel tudi združitev ponudnikov lokalne prehrane s celotne Gorenjske na dogodku Dnevih domačih dobrot, na Brdu pri Kranju. Izražen je bil interes in potencial za spodbujanje prehoda na regionalne prehranske sisteme oz. »koridorja«, ki omogoča povezavo med mestom in podeželjem.

Projektni partnerji so se zavezali k spodbujanju bolj trajnostnega lokalnega in regionalnega gospodarstva, saj pretekle izkušnje kažejo, da je treba spodbujati prehod na regionalne prehranske sisteme. Namen projekta FOOD CORRIDORS pa je bil spodbujanje ustvarjanje mreže mest, ki so predana oblikovanju načrtov prehrane, ki segajo od mestnih in primestnih območij skozi »koridor«, ki omogoča povezavo med mestom in podeželjem. Tak pristop krepi ustvarjanje proizvodnih in potrošniških okolij, ki temeljijo na gospodarski, družbeni in okoljski trajnosti.

V projektu FOOD Corridors je BSC Kranj sodeloval s sedmimi evropskimi mesti, ki so poskušali opozoriti na pomembnost vzpostavitve trajnostnega sistema oskrbe s hrano in prednostih odnosa med podeželjem in mestom, z namenom:

  • zagotavljanja dostopa do sveže in zdrave hrane za celotno prebivalstvo,
  • spodbujanja kratkih proizvodnih in potrošniških poti,
  • zmanjšanja količine zavržene hrane,
  • uvajanje politik javnega odkupa lokalne in ekološko trajnostne hrane,
  • izvajanja izobraževalne in javnozdravstvene politike z zdravo prehrano,
  • spodbujanja ustvarjanja delovnih mest, zlasti v malih in socialnih podjetjih itd.

Vodilni partner omrežja FOOD Corridors je bila Regija Coimbra (Portugalska), poleg BSC Kranj pa so sodelovali še Larissa (Grčija), Córdoba (Španija), Szecseny (Madžarska), Zveza občin Bassa Romagna (Italija), Alba Iulia (Romunija) in Tartu (Estonija). Vodilni strokovnjak omrežja pa je bil Antonio Zafra. Osnovna tema, ki so jo obravnavali so bile lokalne verige s hrano, pri delu pa so naleteli tudi na druga vprašanja, kot so krožno gospodarstvo, odseljevanje mladih, inovativnost, kakovost produktov in prodajni kanali.

Za BSC Kranj je bila to prva izkušnja sodelovanja pod okriljem programa URBACT. Skozi projekt so se zvrstile številne pobude, namenjene spodbujanju kulturnega turizma in razvoju gastronomskega potenciala regije. Prevzeli smo osrednjo vlogo pri združevanju lokalnih in regionalnih potreb z možnostmi financiranja, v želji narediti korake k mikro-regionalnemu razvoju, ki temelji na lokalnih virih.

 

Skupni cilj omrežja FOOD CORRIDORS: Regionalni sistemi za preskrbo s hrano

Od začetka civilizacije so mesta tesno povezana s pridelavo hrane, eno ne more obstajati brez drugega, pove Carolyn Steel v govoru o Sitopii. Gre za koncept, s katerim skuša pojasniti, kako močno je hrana povezana s tem, kje in kako živimo, kakšna so naša naselja, in kakšno je naše družabno življenje. Z industrializacijo hrane se je odgovornost za prehranjenost prebivalstva z vladarjev in vlad prenesla na gospodarstvo, kar je slabo vplivalo tako na prostorski razvoj (monokulturna območja, sekanje pragozdov, …) kot na naš odnos do hrane.

Nedavne izkušnje kažejo, da je treba spodbujati prehod na regionalne sisteme za preskrbo s hrano. Partnerji projekta so si prizadevali za oblikovanje mreže mest in regij, ki skupaj oblikujejo akcijske načrte, ki spodbujajo uporabo lokalne hrane, in razvoj pristopov, ki krepijo sodelovanje med sektorji in izboljšujejo kvaliteto življenja prebivalstva. Akcijski načrti so povezali urbana, primestna in ruralna območja z oblikovanjem koridorjev in krepili povezave med mesti in podeželjem. Ta pristop krepi ustvarjanje proizvodnih in potrošniških okolij, ki temeljijo na ekonomski, socialni in okoljski trajnosti. 

Na Gorenjskem so bile aktivnosti usmerjene predvsem v nadgradnjo lokalnih verig hrane (obstoječih blagovnih znamk), povezovanje in medsebojno sodelovanje lokalnih pridelovalcev hrane in izvedbi pilotnega dogodka, ki je združil ponudbo proizvodov Gorenjske na enem mestu (Dnevi domačih dobrot, Brdo 2021).  V sklopu dogodka je bil organiziran tudi strokovni posvet z naslovom Lokalna hrana s kratkimi dobavnimi verigami – izziv in priložnost za slovenski turizem.

 

Eden od bolj vidnih rezultatov projekta sta bila tudi dva dogodka na Brdu pri Kranju, posvečena gastronomiji v Sloveniji

V letu 2021 je Slovenija prejela laskavi naziv – Evropska gastronomska regija, saj gastronomija postaja vse bolj prepoznaven del slovenskega turizma, ki poleg lokalnih ponudnikov hrane ponuja edinstvene zgodbe in doživetja. V Kongresnem centru Brdo pri Kranju smo, 27. avgusta 2021, v sodelovanju z lokalnimi partnerji Razvojno agencijo Sora, JGZ Brdo, Zavodom za turizem in kulturo Kranj, Centrom Stonoga, KGZS in Zadrugo Predoslje izvedli strokovni posvet LOKALNA HRANA S KRATKIMI DOBAVNIMI VERIGAMI – IZZIV IN PRILOŽNOST ZA SLOVENSKI TURIZEM.
 
Glavni namen posveta je bilo izpostaviti gastronomijo kot  vedno bolj prepoznaven del slovenskega turizma, ki skupaj z lokalnimi ponudniki hrane nudi unikatne zgodbe in doživetja. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek je govoril o pomenu pridelave in predelave lokalne hrane v vrednostnih verigah, direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak se je osredotočila na pomen lokalne hrane v gastronomski ponudbi slovenskega turizma, Janez Bogataj pa je predaval o tem, kako graditi kulinarično prepoznavnost. Na posvetu je sodeloval tudi medobčinski izvršni sekretar CIM Regiao de Coimba kot predstavnik vodilnega partnerja projekta FOOD Corridors iz Portugalske, ki je opozoril tudi na širši aspekt raznolikosti in pestrosti evropske gastronomske regije, ki jo krasi milijon zgodb o hrani. Najboljši gostinski ponudniki so izpostavili svoje izkušnje o sodelovanju s pridelovalci lokalne hrane, o kulinaričnih zgodbah, ki so osnova vrhunskih kulinaričnih doživetij. V okviru predstavitev je bilo izpostavljeno tudi kar nekaj izzivov, ki se odpirajo na tem področju, eden ključnih je tudi kadrovski.
 
V nedeljo, 29. avgusta 2021, pa smo združili več kot 30 lokalnih ponudnikov s celotne Gorenjske, ki so se odzvali vabilu k sodelovanju na DNEVIH DOMAČIH DOBROT. Tako so se na tržnici lahko obiskovalci založili z lokalnimi pridelki z Gorenjske in širše, preizkusili različne veščine na delavnicah za otroke in odrasle, v Paviljonu Medena prisluhnili sladki zgodbi in v okviru kulinaričnega dogodka dveh nosilcev Michelinove zvezdice, Tomaža Kavčiča in Uroša Štefelina, imeli priložnost spoznati vrhunsko kulinariko iz lokalnih sestavin dveh vrhunskih kuharjev.
 

- Program strokovnega posveta: Lokalna hrana s kratkimi dobavnimi verigami - izziv in priložnost za slovenski turizem

- Gorenjski Glas: Lokalna hrana kot izziv in priložnost

- Gorenjski Glas: Pomembno je sodelovanje in povezovanje

 

Prijavite se na naše e-novice!.