Zaključek projekta InduCCI

Z marcem 2022 smo na BSC Kranj uspešno zaključili mednarodni projekt InduCCI. Projektni izziv je bila vzpostavitev podpornih okvirjev za kulturne in kreativne industrije v industrijskih regijah. V Škofji Loki smo vzpostavili poslovno podporno točko, help desk, za KKI in na Jesenicah kulturno-ustvarjalni prostor Kulturcafé.

InduCCI potovanje je prišlo h koncu. Projekt je raziskal potencial kulturnih in kreativnih industrij (KKI) in tako so v osmih industrijskih regijah kulturni in kreativni podjetniki pokazali svojo moč za preoblikovanje gospodarstva in družbe. Sklepno dejanje projekta je bila zaključna konferenca v belgijskem Hasseltu, o vlogi kulturne in kreativne ekonomije pri preoblikovanju industrijskih regij. Priznani govorci in udeleženci so razpravljali o vplivih na regionalne strateške okvire, povezovanju novega in starega gospodarstva in o preoblikovanju industrijskih skupnosti. Pri slednji je sodelovala tudi Helena Cvenkel, BSC Kranj, v debati o tem kako pomembno je imeti družbo preoblikovanja industrijskih regij »na krovu« in kaj lahko KKI ponudi in prispeva k temu.

 

Kot sodelujoči partner, smo izvedli preizkušena administrativna usposabljanja in dve pilotni akciji, v Škofji Loki in na Jesenicah. V treh letih trajanja projekta (04/2019–03/2022) smo iskali odgovore na vprašanja, kot so: Kako lahko KKI podpira proizvodna podjetja v njihovih inovacijskih procesih? Kako lahko to opolnomoči industrijske družbe? Kako je mogoče okrepiti podjetniške spretnosti KKI, ki so pomembne za industrijo, in kako spodbujati dejavnike, ki pritegnejo KKI?

 

Z vzpostavitvijo podporne točke za KKI – »help desk«, V Škofji Loki, smo okrepili KKI sektor na Gorenjskem. Sodelujoči predstavniki KKI sektorja v naši regiji so pridobili nova znanja in veščine ter razvili svoje poslovanje. Socialna omrežja in povezave so se širile ne le med posamezniki, ampak tudi med relevantnimi deležniki KKI. Najpomembnejši dosežen cilj je projektno sodelovanje z nacionalno platformo KKI – Center za ustvarjalnost (CZK) je v okviru rednega dela prerasel v stalno povezovanje in je tudi nekakšen prvi pilotni primer širitve dejavnosti CZK na regionalno raven.

 

V industrijskem območju Jesenic smo postavili javno kulturno cono KULTURCAFÉ, kot prvo zbirališče in vzor večnamenskega kulturno-ustvarjalnega prostora, ki bo na dolgi rok ponujalo raznolike možnosti zbiranja in pridobivanja ustvarjalnega znanja. Izvedli smo fotografske in slikarske delavnice, igrani program na temo interpretacije in doživetja industrijske dediščine Jesenic (Ortenburški rudarski red) in na ta način raziskovali sodelovanje med KKI in lokalno skupnostjo, zlasti mladimi in starejšimi, za skupno delo in uživanje v ustvarjalnosti, učenje novih veščin in izvajanje večkulturne in medgeneracijske izmenjave ter simboliziranje industrijske identitete soseske.

 

V prihodnosti se bomo usmerili v ustvarjanje ugodnega okolja za kreativnost, ne le v regijskem središču – mestu Kranj, temveč tudi v drugih manjših mestih Gorenjske. Človeška ustvarjalnost predstavlja t.i. »mehko« moč za gospodarski in družbeni razvoj v prihodnosti in ne le visoke tehnološke rešitve, digitalizacija in uporaba novih multimedijskih orodij. Novi trendi inovativnosti temeljijo na razvoju spretnosti kot so design thinking, story telling in spremembah naše miselnosti: Be creative, create change!

 

 

Projekt je sofinanciran s strani Evropske Unije, programa Interreg Central Europe.

 

Prijavite se na naše e-novice!.