Zaključen projekt Innovative Location

Konec decembra 2022, smo na BSC Kranj, uspešno zaključili mednarodni projekt Innovative Location. Ključni namen projekta je bila profesionalizacija upravljalna lokacij na lokalni ravni. Na Gorenjskem smo najbolj ponosni na uspešno izvedbo pilotnih aktivnosti v občinah Kranj, Tržič, Škofja Loka in Jesenice.

Večina manjših evropskih mest se sooča z depopulacijo in problemom pomanjkanja kakovostnih delovnih mest, ki so ključen in osnoven faktor pri razvoju manjših mestnih središč. Mednarodni projekt Innovative Location, ki je potekal pod okriljem programa sodelovanja Interreg Slovenija – Avstrija, je tako združil štiri regije z manjšimi mesti, v bližini večjih evropskih središč. Vodilni partnerji projekta so prihajali iz Avstrijske Štajerske, kjer se manjša mesta precej naslanjajo na gospodarski potencial Gradca in Dunaja. S slovenske strani meje pa sta sodelovali regiji Podravje in Gorenjska, ki sta precej odvisni od gospodarskega razvoja Ljubljane, Podravje pa tudi od avstrijskega Gradca.

Ključen namen projekta je bil razvoj zametkov za dolgoročni profesionalni razvoj lokacij na ravni lokalnih skupnosti. Zato smo v projekt aktivno vključili tudi po štiri občine vsake regije. Na Gorenjskem so tako v projektu sodelovale občine Kranj, Tržič, Jesenice in Škofja Loka. Prva faza projekta je bila namenjena čezmejni pripravi skupnih standardov. Najprej smo obiskali vse sodelujoče regije in se spoznali s sistemom in stanjem upravljanja lokacij. Takoj smo z navdušenjem opazovali, da so predvsem načrtovanja in upravljanja poslovnih con, avstrijski partnerji nekaj korakov pred nami. Pod vodstvom avstrijskih partnerjev smo nato pripravili tudi Priročnik za upravljanje lokacij, ki predstavlja skupen znanj in ekspertiz avstrijskih partnerjev na tem področju. Ta priročnik je bil tudi osnova za pripravo izobraževalnega programa, ki smo ga na različnih lokacijah pripravili za predstavnike sodelujočih občin, za katere smo pripravili tudi izredno poučno ekskurzijo v švedsko regijo Halland.

V drugi fazi projekta smo se osredotočili na pripravo analize gorenjske regije s poudarkom na poslovnih conah in potencial za razvoj poslovnih con v sodelujočih občinah. Analiza je bila potem podlaga za pripravo pilotnih aktivnosti, ki smo jih izvedli na primeru štirih poslovnih con na Gorenjskem.

Več o izredno uspešnem projektu, s katerim smo bili zadovoljni vsi projektni deležniki, pa si lahko preberete v priloženi komunikacijski brošuri projekta.

Prijavite se na naše e-novice!.