Zaključevanje aktivnosti projekta CD-ETA

Pred šestimi leti smo, v okviru programa Interreg Europe, uspešno pridobili sredstva za izvedbo projekta CD-ETA: digitalizacija naravne in kulturne dediščine in bili med prvimi, ki smo se posvetili temu področju. Projekt počasi zaključujemo. V decembru smo izvedli zaključno konferenco, v januarju pa še zadnjo regijsko delavnico.

V Regionalnem akcijskem načrtu za digitalizacijo in digitizacijo naravne in kulturne dediščine na Gorenjskem so bili prepoznani in obravnavani naslednji glavni izzivi na področju naravne in kulturne dediščine:

 • nizka ozaveščenost, spretnosti in javno financiranje digitalne preobrazbe dediščinskega sektorja,
 • ločeni registri digitalne dediščine, ki zaostajajo za tehnološkim razvojem,
 • pomanjkanje virov v lokalnih in regionalnih muzejih za digitalizacijo premične dediščine,
 • povečano povpraševanje turizma po digitalni predstavitvi vrhunskih izkušenj naravnih in kulturnih vrednot,
 • nezadostna uporaba dediščine, obstoječih digitalnih podatkov in registrov za izobraževanje, ozaveščanje ali različne kreativne poslovne ideje.

 

Na podlagi dela z regionalnimi akterji je bilo v regionalnem akcijskem načrtu za Gorenjsko do leta 2027 opredeljenih šest glavnih akcij:

 • Digitalizacija premične dediščine Gorenjske
 • Razstava gorenjske virtualne dediščine
 • Digitalizacija tematskih poti dediščine
 • Digitalno označevanje kulturnih spomenikov
 • Živi spomin postane digitalni
 • Ustvarjalna dediščina gospodarstva Orange City

 

Decembra 2020 in januarja 2021 smo izvedli delavnice z regijskimi deležniki, na katerih smo pregledali načrtovane ukrepe in dosežene rezultate. Deležniki so se strinjali, da so bili storjeni veliki koraki za dosego načrtovanih rezultatov. Do konca leta 2020 tako lahko govorimo o naslednjih glavnih rezultatih:

 • dvig digitalizacije muzejskih predmetov na 44 %,
 • digitalizirani dve poti dediščine,
 • označevanje nacionalnih spomenikov je v teku,
 • 100 mladih, študentov in MSP-jev je bilo vključenih v učni proces, ki ga je navdihnila industrijska tekstilna dediščina in pomoč virtualnih in digitalnih orodij.

 

Med glavnimi zaključki delavnic so bili, da današnje mlade generacije rastejo z digitalnimi napravami, zato so različna virtualna orodja najboljši način za vključevanje mladih generacij v dediščino. Situacija s covid-19 je digitalizacijo in digitizacijo potisnila naprej. Za nadaljnji razvoj področja digitalizacije in digitizacije naravne in kulturne dediščine je treba okrepiti tako človeške vire, tehnologijo kot tudi finančne vire muzejev in drugih ustanov, ki se ukvarjajo s to tematiko. Vsi pa smo se strinjali, da je izmenjava dobrih praks in učenje drug od drugega najboljši način tudi za nadaljnje uspešno delo.

 

Prijavite se na naše e-novice!.