Zaključna konferenca projekta RANE EKRANA

21. aprila 2023 smo sodelovali na zaključni konferenci projekta poimenovanega RANE EKRANA - Kaj lahko odrasli storimo za mladino?, ki je bil podprt s sredstvi LAS Gorenjska košarica. Projekt naslavlja perečo problematiko neustrezne medijske rabe pri otrocih in mladostnikih ter izhodišča lokalnih skupnosti k reševanju digitalne zasvojenosti.

Glavni cilj projekta Rane ekrana, ki poteka od januarja 2022 do junija 2023, je skozi preplet sodelovanja različnih ciljnih skupin in strokovnjakov oblikovati orodja za celostno soočanje in reševanje problematike digitalne odvisnosti med otroki in mladino. Vodilni partner projekta je Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, partnerja pa sta Občina Tržič in Oblikovanje vizualnih komunikacij, Marioana.

V uvodu sta udeležence posveta pozdravila župan Občine Tržič in direktor Centra za trajnostni razvoj podeželja.

Projekt Rane ekrana je namenjen celostni obravnavi in reševanju problematike digitalne zasvojenosti oz. neustrezne rabe digitalne tehnologije pri otrocih in mladostnikih, kar se neposredno dotika tudi staršev oz. skrbnikov, in sicer v preventivnem in kurativnem smislu. Pristop izvajanja projekta je bil povezovalen-medinstitucionalen in medsektorski, v sočasnem delu z najranljivejšimi skupinami (otroci in mladi ter njihovi starši/skrbniki), strokovnimi institucijami, javnostjo v lokalnih skupnostih in NVO. Na zaključni konferenci sta vsebine projekta »RANE EKRANA« z glavnimi rezultati predstavili Katka Žbogar in Vlasta Juršak iz Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Osnovne problematike medijske rabe pri otrocih in mladostnikih in stanje v Sloveniji pa je predstavil Matej Lozar. V okviru okrogle mize, ki je potekala v drugem delu posveta pa so strokovnjaki naslovili tudi vprašanje »Kdaj in kako do politično, strokovno in kadrovsko-finančno podprte strukture in orodij za vzpostavitev preventivnega in reintegracijskega centra za preprečevanje in zdravljenje digitalnih zasvojenosti?« Ključni doprinos operacije je priprava vsebinskih in tehničnih strokovnih dokumentov, ki bodo služili kot pilotna osnova za vzpostavitev Preventivnega in detoks centra, ki ga v Sloveniji še nimamo.

Problematiko digitalne zasvojenosti in projektne aktivnosti smo tekom poteka projekta obravnavali tudi na sejah Odbora za razvoj človeških virov pri Razvojnem svetu gorenjske regije ter aktualne vsebine vključili v Regionalni razvojni program Gorenjske 2021–2027. Na zaključni konferenci, ki je potekala v prostorih Osnovne šole Križe je obravnavo problematike na regijski ravni predstavila Franja Gabrovšek Schmidt. 

 

  

Prijavite se na naše e-novice!.