Zaključni dogodek projekta e-SMART

BSC Kranj, GIZ ACS in predstavnika Ministrstva za infrastrukturo so se 4. maja 2022 udeležili zaključnega dogodka e-SMART: Integrirano načrtovanje e-mobilnosti v alpskem prostoru za JPP in logistiko težkega tovornega prometa zadnjega kilometra, v Torinu, Italiji. BSC Kranj in Ministrstvo za Infrastrukturo sta na konferenci gostovala kot govornika.

Zaključni dogodek projekta e-SMART, ki je bil združen z dogodkom »Mobilnost naslednje generacije«, je potekal v »Museo Nazionale dell´Automobile« v Torinu. Partnerji iz petih alpskih držav so odpotovali v Italijo, nekateri so s seboj pripeljali svoje deležnike. 79 oseb se je dogodku pridružilo osebno, 1.091 jih je sodelovalo preko spleta. Govorniki so predstavili rezultate projekta in teme v zvezi z e-mobilnostjo ter razpravljali na panelih in okroglih mizah. Z dogodkom se je zaključilo triletno projektno delo na področju razvoja storitev e-mobilnosti s celostnim pristopom k načrtovanju polnilne infrastrukture za električna vozila – na področju lokalnega javnega prometa in logistike zadnjega kilometra.

e-SMART (Interreg Območje Alp) je bil namenjen premagovanju ene glavnih ovir za obsežno uvedbo dekarbonizacije v lokalnem javnem prometu (JPP) in logistiki tovornega prometa zadnjega kilometra (LZK) – omejitev lokalne omrežne infrastrukture za alternativna goriva in s tem povezanega načrtovanja postavitve polnilne infrastrukture. Trenutno mreža električnih polnilnih postaj v alpski regiji ne zadošča za zadovoljitev večjega povpraševanja po energiji za JPP in LZK. V izogib konicam obremenitev in ogroženemu delovanju električnega distribucijskega sistema, je potrebno pametno upravljanje obremenitev. Slednje zahteva standarde in normative za testiranje in validacijo sistemov, zagotavljanje stabilnosti omrežja in dinamičnega polnjenja ter enotnih komunikacijskih modelov. 

Projekt je želel z aktivnostmi doseči teritorialno sodelovanje med javnimi in zasebnimi akterji za integriran pristop k načrtovanju infrastrukture za polnjenje električnih vozil in razvoju storitev e-mobilnosti. e-SMART je aktiviral sodelovanje med javnimi organi ter operaterji e-mobilnosti in energije preko Smart živih laboratorijev z  vključitvijo vseh ravni upravljanja. Projektni partnerji so v projektu pripravili dva dokumenta, taktični in operativni načrt, metodologijo za živi laboratorij in oblikovali in preizkušali nabor transnacionalnih operativnih instrumentov za javne in zasebne akterje za načrtovanje infrastrukture in storitev e-mobilnosti v potniškem in tovornem prometu v okviru pametnega omrežja in pametnih ozemelj: Pametna energetska orodja – orodje za podporo odločanju.

 

Prijavite se na naše e-novice!.