Župani, gospodarstveniki in predstavniki nevladnih organizacij o razvojnih projektih regije

V okviru Poziva razvojnim svetom regij k posredovanju dopolnjenega osnutka dogovora za razvoj regije, ki je odprt do 15. julija 2019, regija lahko dopolni osnutek Dogovora z dodatnimi projektnimi predlogi, vključiti pa mora tudi nastale spremembe projektov, ki so že vključeni v Dogovor. Gorenjska ima v podpisanem Dogovoru z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo vključenih 21 projektov v skupni vrednosti 42,6 milijona evrov, od katerih je dobrih 23,5 milijonov evropskih oziroma nacionalnih sredstev.

V Dogovor so vključeni projekti na temo spodbujanja podjetništva in poslovne infrastrukture, na temo mobilnosti (kolesarske povezave) in vlaganja v vodni sektor (gradnja javne infrastrukture za odpadno vodo in za oskrbo s pitno vodo). Na Gorenjskem so v zadnjih mesecih potekala usklajevanja in preverjanja izvedljivosti projektov, ki so bili že posredovani na resorno ministrstvo, ter priprave novih projektnih predlogov. Po izvedenih postopkih sta sveta potrdila 3 nove projektne predloge in spremembo 14 že vključenih projektnih predlogov. Na podlagi sklepov obeh svetov bo Regionalna razvojna agencija Gorenjske v prihodnih dneh posredovala dopolnitev osnutka Dogovora za razvoj gorenjske regije na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Z dopolnitvijo Dogovora tako Gorenjska iz države in Evropske unije pričakuje sofinanciranje v višini 25,9 milijona evrov. 

Na Regionalni razvojni agenciji Gorenjske (BSC Kranj, SORA, RAGOR) se letno pripravlja poročilo o izvajanju Regionalnega razvojnega programa Gorenjske za preteklo leto. Poročilo, ki je bilo pripravljeno za leto 2018 je bilo na tokratni seji predstavljeno članom Razvojnega sveta gorenjske regije. Direktor BSC Kranj, Rok Šimenc, je poudaril, da se Regionalni razvojni program uresničuje tako z dogovorom o razvoju regije, kot tudi različnimi mednarodnimi, nacionalnimi, regijskimi in občinskimi projekti ter programi. Izpostavil je, da so gorenjske razvojne agencije v letu 2018 pripravile 57 projektnih predlogov in jih prijavile na različne, predvsem transnacionalne razpise. V svoji predstavitvi je izpostavil cilje, kazalnike in ključne regijske projekte štirih ključnih razvojnih področjih Regionalnega razvojnega programa Gorenjske: Tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost; Razvoj človeških virov; Okolje, prostor in infrastruktura; Turizem ter Razvoj podeželja.

Župani so na svoji seji govorili tudi o skupnih projektih in povezovanju občin pri reševanju aktualnih tematik.

Prijavite se na naše e-novice!.