Gorenjska v Zahodni kohezijski regiji

Slovenija je na podlagi metodologije EU razdeljena na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo. Zahodna kohezijska regija, v katero je uvrščena tudi Gorenjska, bo upravičena do 855 milijonov evrov, Vzhodna pa do 1,27 milijarde evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS).

Sredstva Kohezijskega sklada (KS) se ne bodo delila med Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo, v celotni Sloveniji bo za področje izgradnje okoljske in prometne infrastrukture ter področje trajnostne rabe energije na voljo 1,055 milijarde evrov.

 

Financiranje iz kohezijskega in strukturnih skladov 2014-2020 (v milijardah evrov)

Prijavite se na naše e-novice!.