Regionalni razvojni program 2014-2020

Regionalni razvojni program Gorenjske 2014–2020 (RRP) je temeljni programski dokument na regionalni ravni. Opredeljuje prednosti Gorenjske, določa njene razvojne prioritete ter finančno ovrednotene programe in projekte. Nastajal je od jeseni 2012 do oktobra 2014 pod vodstvom Regionalne razvojne agencije Gorenjske (BSC Kranj) in v partnerskem sodelovanju z Razvojno agencijo zgornje Gorenjske (RAGOR) in Razvojno agencijo Sora ter ostalimi posamezniki iz gospodarstva, javnega in nevladnega sektorja združenih v okviru Razvojnega sveta gorenjske regije.

16. marca 2015 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo pozitivno mnenje o skladnosti Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2014–2020 z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in z razvojnimi politikami Republike Slovenije.

3. junija 2015 so člani Razvojnega sveta gorenjske regije kot tudi člani Sveta gorenjske regije na svojih sejah sprejeli Regionalni razvojni program Gorenjske 2014–2020. V njem je predstavljena tudi vizija »Gorenjska - tu želim živeti, delati in se igrati.« s strateškimi razvojnimi cilji in oblikovana razvojna zgodba Gorenjske »S kolesom na vrh« , ki hkrati predstavlja razvojno ogrodje, krovno kolo razvoja in med seboj povezuje različna področja razvojnih projektov.

Izvedbeni dokument RRP je Dogovor za razvoj regije (dogovor), ki se sklepa za obdobje štirih let. Dogovor vključuje regijske in sektorske projekte, ki so ključni za razvojni preboj in razvojno specializacijo regije.

Uporabni dokumenti
Prijavite se na naše e-novice!.