Razvojni svet gorenjske regije

Razvojni svet gorenjske regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov na Gorenjskem.
 

Člani razvojnega sveta gorenjske regije so:

 

1.
Ivan Šmon Elektro Gorensjka, d.d. (predsednik)
2. Nina Arnuš Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse (podpredsednica)
3.  Rok Roblek Občina Preddvor (podpredsednik)
4.
Milan Čadež Občina Gorenja vas - Poljane
5.
Franc Čebulj Občina Ceklje na Gorenjskem
6. Ciril Globočnik Občina Radovljica
7.
Barbara Gunčar Mestna občina Kranj
8.
Janez Hrovat Občina Kranjska Gora
9.
Andrej Karničar Občina Jezersko
10.
Ciril Kozjek Občina Šenčur
11.
Anton Luznar Občina Železniki
12.
Ivan Meglič Občina Naklo
13.
Anton Mežan Občina Bled
14.
Miha Peternel Občina Škofja Loka
15.
Leopold Pogačar Občina Žirovnica
16.
Blaž Račič Občina Jesenice
17.  Borut Sajovic Občina Tržič
18.  Jože Sodja Občina Bohinj
19.  Peter Torkar Občina Gorje
20.  Janez Žakelj Občina Žiri
21. Srečko Barbič Lokainženiring, d.o.o.
22.  Nataša Dolenc Stanovanjska ustanova delavcev v obrti - OOZ Kranj
23.  Petra Dolenc Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka
24.  Janja Erjavec Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj
25.  Aleksander Gorečan Penzel, Aleksander Gorečan s.p.
26.  Gaber Gunde Fraport Slovenija, d.o.o.
27.  Stanislav Jakelj SIJ Acroni, d.o.o.
28.  Bernarda Jurca Sconto, d.o.o.
29.  Mitja Kadoič Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Območna enota Kranj
30.  Ludvik Kavčič Precisium, d.o.o.
31.  Anton Magdič Gostilna Ančka, Anton Magdič s.p.
32.  Janka Planinc Zavarovalnica Triglav d.d., OE Kranj  
33.  Anton Podobnik Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica
34.  Luka Streiner Iskratel, d.o.o.
35. Andreja Štrekelj Območna obrtno-podjetniška zbornica Jesenice
36. Jadranka Švarc Gospodarska zbornica Slovenije
37.  David Zorman BKS, d.d.
38.  Mija Aleš Zveza kulturnih društev Kranj
39.  Uroš Brankovič  Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj
40.  Vanja Frlic Šturm  Društvo za razvoj podeželja Resje
41.  Jernej Jeglič 12 društev Naklo/Podbrezje
42. Jaka Kregar Društvo GAHA Slovenija
43. Barbara Lombar Društvo kranjske in tržiške podeželske mladine
44. Boštjan Noč Čebelarska zveza Gorenjske
45. Katka Žbogar Zavod Kres

 

Razvojni svet gorenjske regije ima naslednje naloge:

  • vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa in ga sprejme,
  • na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
  • sklepa dogovore za razvoj regije,
  • sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu,
  • spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije in
  • opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom.

 

POSLOVNIK RAZVOJNEGA SVETA GORENJSKE REGIJE (PDF)

 

Prijavite se na naše e-novice!.