Svet gorenjske regije

Svet gorenjske regije sestavljajo vsi župani gorenjskih občin: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Anton Mežan
Jože Sodja
Franc Čebulj
Milan Čadež
Peter Torkar
Peter Bohinec
Andrej Karničar
Matjaž Rakovec
Henrika Zupan
Ivan Meglič
Rok Roblek
Ciril Globočnik
Ciril Kozjek
Tine Radinja
Peter Miklič
Marko Gasser
Franci Kranjc
Leopold Pogačar
Občina Bled
Občina Bohinj
Občina Cerklje na Gorenjskem
Občina Gorenja vas – Poljane
Občina Gorje
Občina Jesenice (podpredsednik)
Občina Jezersko
Mestna občina Kranj (predsednik)
Občina Kranjska Gora
Občina Naklo
Občina Preddvor
Občina Radovljica
Občina Šenčur
Občina Škofja Loka
Občina Tržič
Občina Železniki
Občina Žiri
Občina Žirovnica

 

Naloge Sveta gorenjske regije so:

  • sprejem regionalnega razvojnega programa,
  • potrjevanje izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,
  • potrjevanje kriterijev za pripravo seznama prioritetnih regionalnih razvojnih programov,
  • imenovanje članov občin v regionalnem razvojnem svetu,
  • imenovanje članov v razvojni svet kohezijske regije,
  • določanje organiziranosti institucij na ravni razvojne regije ter ustanovitev in izvrševanje upravljavskih pravic v pravni osebi, ki izvaja naloge spodbujanja razvoja na regionalni ravni v skladu z 29. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
  • sklenitev pogodbe o financiranju delovanja regionalnih institucij med zvezo občin ali občinami in z drugimi partnerji na ravni razvojne regije,
  • nadzor nad delom subjekta, ki na nivoju razvojne regije opravlja naloge spodbujanja razvoja v skladu z 29. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
  • predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z regijami drugih držav.
Uporabni dokumenti
Prijavite se na naše e-novice!.