Regionalni razvojni program 2021-2027

Regionalni razvojni program Gorenjske 2021–2027 opredeljuje prednosti naše razvojne regije, določa njene razvojne prioritete ter finančno ovrednotene programe in projekte. Izdelan je v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Programom priprave RRP Gorenjske 2021–2027 in Uredbo o regionalnih razvojnih programih.
Obsega geografsko območje Gorenjske kot razvojne regije na ravni SKTE 3 in vključuje 18 občin: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas–Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica.
 
Časovnica priprave Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027:
  • Julij 2018: Poziv razvojnim svetom regij za začetek postopkov priprave regionalnih razvojnih programov s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
  • September 2018: Oblikovanje in začetek dela projektne skupine in dela z odbori Razvojnega sveta gorenjske regije ter drugimi deležniki.
  • September 2018: Sprejem Programa priprave in sklepa o pripravi RRP.
  • Julij 2019: Vlada RS sprejme Operativni načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027 (sprememba časovnice).
  • December 2019: Posredovanje strateškega dela Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027 na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
  • December 2020: Posredovanje osnutka Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027 na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (strateški in programski del).
  • April 2022: Prejem mnenja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Junij 2022: Sprejem Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027 na Razvojnem svetu gorenjske regije in na Svetu gorenjske regije
 
 
Prijavite se na naše e-novice!.