EKO okusi Slovenije

Partnerji: LAS Posavje, LAS Gorenjska košarica, LAS Vipavska dolina, LAS Goričko, LAS Južna Istra in ostali različni partneri (zadruge, ekološke kmetije, občine, osnovne šole, podjetja …).

Partnerji na območju LAS Gorenjska košarica so: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Turizem in kultura Radovljica, EKO kmetija Vegerila, Klasa d.o.o. , v sodelovanju s Hišo Linhart

Skupna vrednost brez DDV: 380.136,25 EUR, odobrena sofinancirana sredstva EKSRP 

Vrednost LAS Gorenjska košarica brez DDV: 87.845,70 EUR, vrednost EKSRP 

Opis projekta:

S projektom »EKO OKUSI Slovenije« se bo poleg Strategije lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica uresničevala tudi evropska strategija »Od vil do vilic«. Ključni partnerji operacije so ekološki kmetje (pridelovalci in predelovalci), ki se bodo povezovali z vrhunskimi kuharji – chefi in eko trgovinami. Sodelovanje naštetih bo namenjeno krajšanju dobavnih verig, večji pridelavi in prodaji varne hrane, boljši promociji lokalnih ekoloških surovin in vključevanju le-teh v vrhunsko kulinariko. Na ta način bo nadgrajena edinstvena gastronomska ponudba Slovenije, uresničena pa bo tudi najboljša praksa povezovanja kmetijstva s turizmom. Partnerji načrtujejo tudi izvedbo več kulinaričnih dogodkov, delavnic na eko kmetijah in delavnic kuhanja z vrhunskimi chefi za mlade ter manjših investicij, s katerimi bo poskrbljeno predvsem za tehnološke nadgradnje in posodobitve ekoloških kmetij. Sodelovanje s tujim partnerjem LAG Južna Istra bo namenjeno promociji izbrane ponudbe ter izmenjavi in ogledu dobrih praks.

Aktivnosti projekta:

Aktivnosti so smiselno razdeljene v 7 sklopov:

1Vodenje in koordinacija

Aktivnost bo predstavljala uspešno vodenje in koordiniranje projekta pri vseh slovenskih partnerjih LAS ter med tujim partnerjem LAS Istra.

2: Promocija operacije

Promocija EKO Okusov Slovenije je ključna za večjo prepoznavnost ekoloških živil in kulinaričnih jedi iz ekoloških surovin, je potrebno nameniti posebno pozornost. Oblikoval se bo skupni logotip ter se izvajala promocija na različnih družabnih omrežjih, spletu in v tiskanih medijih.

3: Izbor eko surovin in razvoj vrhunskih kulinaričnih jedi

Izbor ekoloških surovin se bo izvajal s pomočjo ekoloških kmetij, medtem ko bodo kulinarične jedi iz eko surovin razvijali vrhunski kuharji – chefi. V okviru tega vsebinskega delovnega sklopa bomo oblikovali in tiskali tudi publikacijo o kratkih dobavnih verigah, ekoloških kmetijah in razviti vrhunski kulinarični krožniki s prevladujočimi ekološkimi surovinami. 

4: Izvedba naložb – zelene naložbe in kratke dobavne verige

Tehnološke nadgradnje ekoloških kmetij so ključne za povečanje proizvodnje ekoloških živil. Naložbe vrhunskih kuharjev se izvajajo za potrebe razvoja vrhunskih kulinaričnih krožnikov.
Aktivnost 1: Tehnološke nadgradnje in posodobitve ekoloških kmetij za povečanje proizvodnje okoloških surovin, izvedbe izobraževanja, dogodkov. 
Aktivnost 2: Ureditev eko kotičkov za prodajo ekoloških surovin. 
Aktivnost 3: Umestitev digitalnih točk za potrebe predstavitve ekoloških kmetij, surovin in razvitih kulinaričnih jedi ter EkO Okusov Slovenije. 
Aktivnost 4: Nakup opreme za razvoj kulinaričnih krožnikov in tehnološke posodobitve. Nosilec aktivnosti: Vrhunski kuharji in ekološki proizvajalci.

5: Povezovanje eko kmetij in vrhunske kulinarike (prenos najboljših praks)

Povezovanje ekoloških kmetij in vrhunske kulinarike, predstavlja ključni delovni sklop za doseganje ciljev in rezultatov operacije. Izvajali bomo različne dogodke, srečanja za namen prenosa najboljših praks Okusov partnerskih LAS – ov.

6: Izobraževanja in delavnice

Aktivnost 1: Delavnice s priznanimi kuharji za mlade, osnovnošolce, dijake na temo razvijajmo kulinarične jedi in kuhajmo z vrhunskimi mojstri – vrhunskimi chefi.
Aktivnost 2: Izobraževalne delavnice za osnovnošolce na eko kmetijah na temo ekoloških živil Aktivnost 3: Izobraževanja na eko certificiranih kmetijah za ranljive skupine (osebe s posebnimi potrebami).
Aktivnost 3: Izobraževanja na eko certificiranih kmetijah za ranljive skupine (osebe s posebnimi potrebami).
Aktivnost 4: Izobraževanja za »potrošnike-gostince« in ekološke kmetovalce.                                                                                                              Aktivnost 5: Delavnica postani eko sommelier; spajanje eko vina in eko kulinarike.

7: Promocija kratkih dobavnih verig

Razvoj blagovne znamke in marketing eko kmetije; marketing, razvoj, oblikovanj in izdelava darilne embalaže za potrebe ekološkega kotička; Digitalizacija ekoloških izdelkov in promocija na družabna omrežja, spletne trgovine, spletne strani; Brošura s predstavitvijo kmetov, restavracij, kulinaričnih produktov; Povečanje prepoznavnosti ekoloških izdelkov; Oblikovanje in tisk knjige EKO Okusov Slovenije.

Cilji projekta:

 • Povečati potrošnjo lokalnih ekoloških surovin, dvigniti njihovo dodano vrednost in razviti vrhunske kulinarične jedi iz ekoloških surovin, ki omogočajo povezovanje in aktivacijo deležnikov na področju ekološkega kmetovanja, vrhunske kulinarike, turističnih ponudnikov in gastronomskega turizma.
 • Podpreti obstoječe lokalne ekološke kmetije in vrhunske kuharje, katere je covid situacija tudi najbolj prizadela, z namenom izboljšanja ekonomskega položaja in potenciala zaposlovanja ter podjetništva s ciljem ustvarjanja novih zelenih delovnih mest.
 • Z aktivacijo ekološkega kmetovanja, skrajšati dobavne verige in ohraniti vitalnost slovenskega podeželja. 
 •  Vključiti mlade s pomočjo interaktivnih delavnic na ogledu ekoloških kmetij in pri snovanju novih kulinaričnih krožnikov ter na ta način omogočiti prenos znanja in kompetenc.
 • Urediti eko kotičke za prodajo ekoloških surovin in umestiti digitalne točke z namenom večje prepoznavnosti ekoloških kmetij in vrhunskih kuharjev.
 • Razviti skupno ponudbo EKO Okusov Slovenije in izbrati novo trendovsko tržno pot, s katero bomo pripomogli k prepoznavnosti tradicionalnih slovenskih jedi z modernim pridihom iz ekoloških surovin ter promociji Okusov Slovenije.

Skupni rezultati projekta:

 • Izbrati najmanj 5 kmetij z ekološko pridelavo
 • Izbrati najmanj 5 gostincev, ki bodo pripravili jedi iz eko surovin
 • Izbrati najmanj 3 atrakcije, ki bodo nudile eko prigrizek ali eko vino
 • Razviti 5 tradicionalnih jedi iz eko surovin ter jih pripraviti za spletno prodajo ali prodajo na drugih lokacijah
 • Razviti novo prodajno pot preko spleta
 • Pripraviti knjigo z recepti ter predstavitvijo dobaviteljev ter vrhunskih kuharjev
 • 5 dogodkov v vsakem LAS-u s predstavitvijo jedi vrhunskih kuharjev
 • Izdelati spletne podstrani na obstoječih spletnih trgovinah

Koristi za območje:

Na območju LAS Gorenjske košarice bo ekološki kmetiji Vegerila z nakupom hranilnika, geodezičnih kupol in drugega materiala omogočeno povečanje proizvodnje ekoloških pridelkov, prav tako pa bo kmetija razširila svojo dejavnost tudi na izvajanje izobraževanj in dogodkov za potrebe turizma in novo razvitih turističnih produktov. Kmetija Vegerila je digitalizirana majhna ekološka kmetija, ki prideluje več kot 60 različnih vrst zelenjave in zelišč.

Ekološke kmetije bodo prispevale k povečanju pridelave in predelave ekološke hrane. V okviru operacije pa bomo zagotovili tudi večji odjem ekoloških surovin s povezovanjem z vrhunskimi kuharji in ureditvijo ekoloških kotičkov za prodajo ekoloških surovin ter ureditvijo digitalnih točk, ki prikazujejo ekološke kmetije v povezavi z vrhunskimi kuharji.
V sklopu operacije smo pridobili 4 vrhunske kuharje z Michellinovimi priznanji: Tomaža Kavčiča in dvorec Zemono, Jureta Tomič in Debeluh d.o.o., Gostilno Rajh, Grega Repovž, hkrati tudi najboljši sommelier leta 2021, ki nastopa v vlogi ekološke kmetije, hišo Linhart in Uroš Štefelin, ki bo vključen, kot zunanji izvajalec. Poleg navedenih vrhunskih kuharjev, si bomo v operaciji prizadevali, da bomo vzpostavili partnerstvo tudi z ostalimi vrhunskimi kuharji in da mrežo partnerstva še razširimo.

Vrhunska kulinarika in njeno povezovanje z ekološkimi kmetijami je ključna za večjo uporabo ekoloških surovin v vrhunski kulinariki, kot tudi za večjo prepoznavnost ekoloških surovin, in ravno to povezovanje odraža koristi za območje, ne samo partnerskih LAS – ov, ampak tudi ostalih območij LAS, ne samo na nacionalni ravni, ampak tudi na EU in mednarodni ravni. Operacija bo s takšnim inovativnim pristopom nedvomno pripomogla k aktiviranju takšnega koncepta tudi na drugim območjih.
V okviru operacije smo si zastavili zelo merljive rezultate, ki jih bomo dosegli tekom operacije. Le doseženi rezultati operacije bodo uresničevali zastavljene cilje operacije, kot tudi cilje posameznih SLR – jev. 

Koristne povezave:

Evropska komisija, EKSRP
Program razvoja podeželja

Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS Gorenjska košarica, vodilni partner BSC, d.o.o., Kranj. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prijavite se na naše e-novice!.