Od pridelka do izdelka

Trajanje operacije: januar 2019 –  junij 2021
Partnerji: KGZS KRANJ, Biotehniški center Naklo, Društvo kmečkih žena Kranj, Društvo žensk z dežele občina Radovljica
Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):  26.831,71 €, od tega vrednost EKSRP 22.823,14 € (85 %) 
 
Opis operacije: 
Namen projekta je v prvi fazi usposobljenost ciljnih skupin za uvedbo novih tehnologij na podnebne spremembe (uvajanje odpornejših sort, ohranjanje avtohtonih sort). V drugi fazi projekta bodo aktivnosti usmerjene v doseganje dodane vrednosti sadja in žit (višja kakovost, predelani proizvodi) ter doseganje kriterijev za registracijo dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter s tem ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta na kmetiji.
 
Cilji operacije:  
 • usposobljenost na področju teoretičnih znanj z različnih področij (ekonomika, tehnologija, trženje, …),
 • uvajanje odpornejših sort žita in sadja, ki so prilagojeni na podnebne spremembe, nova tehnologija pridelave,
 • usposobljenost na področju praktičnih znanj – pekovski izdelki, izdelki iz sadja – novi izzivi v predelavi,
 • vzpodbujanje k registraciji dopolnilne dejavnosti,
 • večja možnost za vključitev v kratke dobavne verige,
 • vzpostavitev sodelovanja s turističnimi kmetijami in ostalimi turističnimi ponudniki v prostoru,
 • strokovno preverjanje kakovosti izdelkov – sodelovanje na ocenjevanju izdelkov na nacionalni ravni,
 • pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 
Aktivnosti operacije:  
 • koordinacija in vodenje projekta,
 • usposabljanje ciljnih skupin: v dveh sklopih, v obliki modulov,
 • promocija projekta.
 
Rezultat operacije: 
 • med rezultati operacije je načrtovano vsaj 1 delovno mesto na kmetiji.

 

Koristne povezave:

Za vsebino spletne strani je odgovorna BSC, d.o.o., Kranj. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prijavite se na naše e-novice!.