HITRO S KOLESOM

Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje operacije: januar 2019 – junij 2021

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Občina Jesenice, Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Radovljica , Občina Tržič, CIPRA

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 533.582,88 €, od tega vrednost ESRR 249.991,60 € (80 %)

Opis operacije: 

Z vzpostavitvijo mreže izposoje koles v 6 občinah območja LAS bomo prispevali k razvoju trajnostne mobilnosti in spreminjanju navad prebivalstva v smeri  večje uporabe nizkoogljičnega transporta in javnega prevoza. Le to bo prispevalo k ohranitvi okolja, zmanjševanju CO2 in ohranitvi biodiverzitete na v urbanih naseljih, hkrati pa bo z novimi storitvami trajnostnega transporta prispevala tudi k razvoju trajnostnih zelenih delovnih delovnih mest.

Cilji operacije:

  • vzpostavitev prve regijske mreže izposoje koles v urbanih naseljih 6 občin,
  • preko osveščevalnih akcij vzpodbuditi prebivalstvo in deležnike k uporabi trajnostnega transporta (koles) v posamičnem kraju in za prevoz do drugih urbanih naselij ter postaj javnega prometa,
  • priporočila za nadaljni razvoj mreže izposoje koles in priporočil za šole zagotovili nadaljni razvoj regijske mreže izposoje koles.

Aktivnosti operacije:

  • vodenje in promocija,
  • naložbe v info točke za izposojo koles,ki bodo osnova za zagon delovanja mreže izposoje koles,
  • naložbe v opremo – mrežo izposoje koles,
  • izgrajena infrastruktura za mrežo izposoje koles na območju 6 občin (14 postaj),
  • zagon mreže z akcijami za osveščanje prebivalstva o pomenu trajnostne mobilnosti,
  • pripravljena bodo priporočila za šole (za 6 okolišev v 6 občinah partnericah),
  • študija za razvoj mreže izposoje koles na območju LAS.

Rezultat operacije:

mreža izposoje koles na območju LAS.

Koristne povezave:

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Evropski sklad za regionalni razvoj

 

»Projekt Hitro s kolesom« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prijavite se na naše e-novice!.