GORENJSKE RIBE

Sklad: ESPR- Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Trajanje operacije: oktober 2019 –  november 2020

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Jezeršek gostinstvo d.o.o., Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Vodomec proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):  277.132,63 , od tega vrednost ESPR 199.569,22 € (85 %)

Opis operacije:

Namen operacije je, na podlagi prepoznanih problemov in ovir oz. priložnosti glede uvajanja zdrave lokalne ribje prehrane na območje LAS Gorenjska košarica, v partnerski izvedbi 4  formalnih in več neformalnih partnerjev, ki imajo celovit nabor kompetenc na tem področju (od znanj do pristojnosti) in  s svojo celovito strukturo aktivnosti, prispevati k preseganju teh ovir in problemov ter izkoristiti prednosti in priložnosti večjega uvajanja lokalne prehrane. Med prednostmi je glavna dvig ravni zdrave prehrane oz. zdravja prebivalstva na območju LAS Gorenjska košarica, s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah, glede priložnosti pa lokalni gospodarski razvoj in zaposlovanje vzdolž verige od ribogojca do krožnika porabnika.

Cilj operacije:

 • Povečanje poznavanja in porabe ribjih izdelkov na Gorenjskem s posebnim poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah (mladi, starejši, bolniki) preko povečanega nabor ribjih izdelkov in jedi prilagojenih potrebam in pričakovanjem ciljnih skupin porabnikov, dviga ozaveščenosti o pomenu in kakovosti lokalne ribje prehrane ter okrepitve znanja za njihovo pripravo in ponujanje;
 • Vzpostaviti stalne-dolgoročne infrastrukturne (prostori, oprema) In neinfrastrukturne (znanja, programi za izobraževanje, trenerji…) pogoje za stalno in celovito uvajanje in promocijo ribje prehrane npr. stalni program vključevanja in izobraževanja ključnih akterjev (kuharji);
 • Zagotoviti znanja in motivacijo akterjev skozi celotno verigo od ribogojca do porabnika kot podlag za iskanje priložnosti za ustvarjanje dodatnih prihodkov in novih delavnih mest.

Aktivnosti operacije:

 • Vodenje in promocija projekta ter skrb za informiranje javnosti glede podpore projektu s strani sklada ESPR;
 • Razvoj novih ribjih izdelkov in jedi za porabnike, s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah;
 • Vzpostavitev infrastrukture za dolgoročen razvoj ribjih jedi&izdelkov, izobraževanje pomembnih akterjev za njihovo pripravo in uživanje ter promocijo in ozaveščanje ciljnih skupin o tej prehrani v obliki vzpostavitve Izobraževalno-razvojnega središča za ribjo prehrano Akademija Jezeršek;
 • Razvoj in pilotna izvedba programa za izobraževanje in usposabljanja kuharskega osebja in odgovornih za prehrano glede kvalitete, priprave in porabe lokalnih ribjih jedi;
 • Razvoj in pilotna izvedba promocijsko-izobraževalnega in ozaveščevalnega programa ter orodij za širšo javnost glede prednosti in pomena priprave in uživanja ribjih jedi iz lokalnih surovin z dodatnim poudarkom na ranljivih ciljnih skupina;
 • Zasnova dolgoročnega načrta prihodnjega uvajanja ribje prehrane na območju LAS Gorenjska košarica in priprava delavnega programa za nadaljevanje aktivnosti na podlagi rezultatov operacije ter aktiviranih deležnikov.

Rezultat operacije:

 • Novi ribji izdelki in jedi za porabnike, s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah;
 • Vzpostavljena kvalitetna infrastrukture za dolgoročen razvoj ribjih jedi in izdelkov, izobraževanje pomembnih akterjev za njihovo pripravo in uživanje ter promocijo in ozaveščanje ciljnih skupin o tej prehrani v obliki vzpostavitve Izobraževalno-razvojnega središča za ribjo prehrano Akademija Jezeršek in v okviru tega 1 novo zaposlena oseba pri partnerju Jezeršek Gostinstvo, ki bo vsaj še 3 leta po zaključku operacije delovala v središču in za njene programe izobraževanja&uvajanja;
 • Razvit in pilotno izveden program za izobraževanje in usposabljanja kuharskega osebja  in odgovornih za prehrano glede kvalitete, priprave in porabe lokalnih ribjih jedi;
 • Razvit in pilotno izveden promocijsko-izobraževalni in ozaveščevalni program ter sklop promocijskih orodij za širšo javnost glede pomena priprave in uživanja ribjih jedi iz lokalnih surovin z dodatnim poudarkom na ranljivih ciljnih skupina;
 • Zasnova dolgoročnega načrta prihodnjega uvajanja ribje prehrane na območju LAS Gorenjska košarica.

 

povezava na spletno stran: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

povezava na spletno stran: Evropska komisija namenjena ESPR

Prijavite se na naše e-novice!.