Smer TNP

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: januar 2019 – december 2020

Partnerji: RAGOR, Javni zavod Triglavski narodni park, Turizem Bohinj , Občina Bohinj, Občina Kranjska Gora, CIPRA

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 194.211,20 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 134.237,34 € (85 %)   

Opis operacije: 

Celotna operacija Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku je neposredno in posredno namenjena ohranjanju narave in naravne dediščine, habitatov in biodiverziete, ki predstavljajo  potenciale za razvoj novih inovativnih turističnih in gospodarskih storitev ter produktov. V okviru operacije bomo usmerjali obisk z najbolj občutljivih in kritičnih območij znotraj parka na manj obremenjena območja in ustrezno urejana območja, ki lahko prenesejo večje obremenitve. Z usmerjanjem obiskovalcev iz visokogorja in občutljivih con Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju TNP) na obrobje parka bomo pripomogli k razvoju podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželja. Operacija bo predstavljala podlage in priložnosti za gospodarski in turistični razvoj omenjenih področij.

V sklopu operacije bo ustvarjeno novo zeleno delovno mesto, ki bo po zaključku operacije preko koordinacije usmerjanja obiska na območju TNP-ja vezano predvsem na področje trajnostnega turizma.

Cilj operacije: 

  • zagotoviti ohranitev in razvoj naravne dediščine in habitatov ter biodiverzitete.

Aktivnosti operacije:  

  • metodologija za spremljanje obiska v TNP,
  • vzpostavitev sistema za spremljanja obiska na osnovi števcev obiska in zasnova ukrepov in orodij za usmerjanje obiska na območju TNP,
  • strokovno izobraževanje na temo spremljanja in usmerjanja obiska za upravljalce zavarovanih območij in drugo strokovno javnost,
  • pilotna ureditev informacijske točke,
  • priprava vsebine za interpretacijo naravne in kulturne dediščine ter ohranjanje narave, habitatov in biodiverzitete,
  • organizacija študijske ture,
  • priprava nabor predlogov in priložnosti za nadaljnje delo.

Rezultati operacije:  

  • ustvarjeno novo delovno mesto,
  • urejene površine z zagotovljenimi trajnostnimi zelenimi pristopi za varovanje narave in okolja.

 

Koristne povezave:

Za vsebino spletne strani je odgovorna BSC, d.o.o., Kranj. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prijavite se na naše e-novice!.