GEROBUS

Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje operacije:  januar 2019 –  junij 2021

Partnerji: Dom Petra Uzarja, Društvo upokojencev Tržič, SigiArt, grafične storitve, Igor Šober s.p.

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):  93.071,00 €, od tega vrednost ESRR 74.456,80 € (80 %)

Opis operacije: 

Namen operacije je razvoj, oblikovanje in izvajanje več različnih aktivnosti, s katerimi bodo starejšim, ostalim ranljivim skupinam ter ženskam omogočene strokovno kakovostne in preverjene informacije o ohranjanju zdravja in telesnih ter fizičnih lastnosti, ki jim lahko omogočijo čim daljšo in maksimalno učinkovito socialno vključenost ter zmanjševanje zdravstvenih, socialnih in drugih oblik stisk. Poleg skupine starejših oseb je v programu posebna pozornost namenjena čedalje bolj pojavni in težki bolezni – demenci. V okviru projekta bo potekalo osveščanje bolnikov z demenco in njihovih družinskih članov o tveganjih za to bolezen in kako se pred njo obvarujejo. V okviru operacije se tako na področju starejše populacije kot pri bolnikih z demenco namenja posebna pozornost informiranju, motiviranju in nudenju podpore informacijam o zdravem načinu življenja.

Cilji operacije: 

  • povišati kakovost življenja, vzpostaviti zavedanje o dejavnikih tveganja, ter pomembnosti skrbi zase predvsem starejših in ostalih ranljivih skupin na upravičenih območjih
  • motivacija starejših za aktivno in prijetno staranje preko spodbujanja zdravega in aktivnega življenjskega sloga s pravim prehranjevanjem, primerno telesno aktivnostjo ter socialno interakcijo.

Aktivnosti operacije:  

  • vodenje in promocija,
  • izvedba delavnic,
  • izvedba mesečnih srečanj,
  • izvedba meritev,
  • objave video vsebin na spletnih straneh,
  • izdaja strokovne literature – monografije.

Rezultati operacije:  

  • dve novi zaposlitvi (prva stalna strokovna podpora in skrb za pravilno in strokovno izvedbo vseh aktivnosti operacije, druga zaposlitev pa je namenjena aktivnemu izvajanju vaj in praktičnim pristopom na samih aktivnostih),
  • večja socialna vključenost starejših prebivalcev regije in posledično njihovo bolj dostojno in neodvisno življenje.

Koristne povezave:

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Evropski sklad za regionalni razvoj

 

»Projekt GEROBUS« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Prijavite se na naše e-novice!.