Semenjalnica

(Vzpostavitev pridelave ekoloških semen in ohranitev biodiverzitete)

Sklad: EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije:  januar 2018 – december 2019 (24 mesecev)

Partnerji: RAGOR, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Občina Radovljica, Občina Žirovnica, EKOSEMENA, Inštitut za ekološke raziskave in trajnostni razvoj

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 118.371,22 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 99.958,30 € (85 %)

Opis operacije: 

Operacija se posebej osredotoča na dvig podjetniške aktivnosti in zagotavljanje ustrezne infrastrukture, s pozitivnimi spodbudami za višanje kakovosti življenja na podeželju in krepitvijo pestrosti podeželskega gospodarstva s pomočjo izvajanja ukrepov podpore raznolikemu podjetništvu na podeželju. S spodbujanjem ekološkega in biodinamičnega kmetijstva, vključevanjem ponudnikov v verige vrednosti ter promocijo ekološko pridelane hrane bo operacija prispevala k dvigu dodane vrednosti in razvoju novih izdelkov/storitev ter s tem k ohranjanju in razvoju podeželja.

V sklopu operacije bo ustvarjeno tudi novo delovno mesto, ki bo po zaključku operacije preko strokovnega dela v okviru Semenjalnice vezano predvsem na področje ohranjanja biodiverzite in strokovne ter trženjske podpore pridelovalcem.

Cilji operacije: 

  • izkoristiti endogene potenciale za razvoj dinamičnega konkurenčnega podjetništva,
  • vzpostavitev inovativnega in celostnega modela ekološke semenarske »zadruge«,
  • dvig deleža samooskrbe z ekološkim semenskim materialom kulturnih rastlin,
  • prispevek k ohranjanju regionalne agrobiodiverzitete.

Aktivnosti operacije:   

  • vodenje in promocija,
  • vzpostavitev infrastrukture in opreme,
  • organizacija dela hranilnice, vzpostavitev pridelave semen in ohranjanje avtohtonih semen,
  • pilotna vpeljava ekološke ponudbe v gostinske obrate.

Rezultati operacije:   

  • ustvarjeno novo delovno mesto,
  • vzpostavljen in oblikovan nov podporni mehanizem ter minimalno 10 uporabnikov vzpostavljenega mehanizma,
  • podpora ekološkim in biodinamičnim pridelovalcem ter podjetjem za dvig inovativnosti in razvoj mrež ter vzpostavljena mreža kooperantov – pridelovalcev semen ter ekoloških in Demeter certificiranih pridelkov.

 

Koristne povezave:

Za vsebino spletne strani je odgovorna BSC, d.o.o., Kranj. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prijavite se na naše e-novice!.