ODLIČNOST - Vozlišče podjetniške odličnosti

Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje operacije: januar 2022 – maj 2023

Partnerji: Biotehniški center Naklo, BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Šolski center Kranj, Občina Naklo

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 232.716,08 €, od tega vrednost ESRR 179.985,44 € (80 %)

Opis operacije: 

Namen operacije je vzpostavitev podjetniškega podpornega okolja »VOZLIŠČE PODJETNIŠKE ODLIČNOSTI«, ki bo podporno okolje za razvoj inovativnih podjetniških podjemov na območju LAS Gorenjska košarica, ki bodo temeljili na izrabi endogenih potencialov lokalnega okolja. 

Ciljne skupine so lokalni prebivalci vseh generacij, ki želijo začeti podjetniško pot, še posebej ranljive skupine – mladi do 35 let, ženske in brezposelni, ki bodo vključeni  v oblike vseživljenjskega učenja.

Cilji operacije:

Izraba endogenih potencialov lokalnega okolja za namen razvoja inovativne podjetniške dejavnosti z vzpostavitvijo podjetniškega podpornega okolja »Vozlišče podjetniške odličnosti«.

Aktivnosti operacije:

 • ANALIZE STANJA IN POTREB TER PRIPRAVA POSLOVNEGA MODELA:
  • Aktivnost 1: Analiza stanja in potreb na območju LAS Gorenjske košarice
  • Aktivnost 2: Analiza dobrih praks poslovnih modelov podpornih okolij
  • Aktivnost 3: Priprava poslovnega modela
 • PILOTNA IZVEDBA POSLOVNEGA MODELA :
  • Aktivnost 4: Priprava vsebin, gradiva za mentorje, udeležence in nakup opreme
  • Aktivnost 5: Usposabljanje mentorjev
  • Aktivnost 6: Promocija in usposabljanje lokalnih prebivalcev, ciljnih skupin

Rezultat operacije

Glavni rezultat operacije bo vzpostavljeno podjetniško podporno okolje, ki bo neposredno dolgoročno prineslo eno novo delovno mesto (več kot 3 leta po zadnjem izplačilu) ter vsaj 3 novoustavovljenih podjetij, ki bodo prav tako prinesla nova delovna mesta lokalnim prebivalcem in še posebej ranljivim skupinam – mladi do 35 let, ženske in brezposelni.

Operacija izmed naložb vsebuje nakup opreme, nujno potreben za izvajanje operacije.

Koristne povezave:

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Evropski sklad za regionalni razvoj

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.