Vodne zgodbe KSA

PROJEKT SODELOVANJA VODNA POT KAMNIŠKO SAVINJSKIH ALP

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje projekta: julij 2017 – december 2018

Partnerji: LAS Srce Slovenije, LAS Gorenjska košarica, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

Skupna vrednost projekta brez DDV: 79.596,00, od tega vrednost EKSRP 67.656,60

Vrednost LAS Gorenjska košarica brez DDV: 16.365,00, od tega vrednost EKSRP 13.910,25

Opis projekta: 

Območje Kamniško Savinjskih Alp (v nadaljevanju KSA) je bogato z vodnimi viri, kar je hkrati potencial za razvoj turizma in odgovornost, da vode varujemo in ohranimo njihovo kvaliteto. Vode v različnih oblikah (vodna pot, vodne zgodbe, povezava voda z naravno in kulturno dediščino (slapovi, soteske, jame, mlini, …)) bodo temelj in rdeča nit nadaljnjega turističnega razvoja območja. V turističnem smislu so vode na tem območju še zelo slabo izkoriščene. Namen projekta je tudi vplivati na zavest o skrbi za vodo kot naravno dobrino in ohranjati njeno kvaliteto, saj bomo le tako lahko dolgoročno razvijali trajnostni turizem. Pitje vode neposredno iz izvirov, strug potokov, je globalno gledano velika redkost. Želimo, da prebivalce območja ozavestimo, da je to danost, ki jo moramo skrbno varovati in ne smemo dopustiti neodgovornega onesnaževanja rečnih povirij. Obiskovalcem območja bomo predstavili bogastvo naših voda. Razvit bo nov turistični produkt vodna pot, ki bo povezovala vodne vire okoli Kamniško Savinjskih Alp.

Cilji projekta:

 • Zagotoviti osnovne storitve za ohranitev in dvig kvalitete življenja prebivalstva,
 • razviti pristope za dolgoročno ohranitev identitete, kulturne dediščine, tipičnega izgleda naselij in vzdržen razvoj tipične krajine,
 • zagotoviti ohranitev in razvoj naravne dediščine in habitatov ter biodiverzitete,
 • razviti programe vključevanja ranljivih skupin in izkoristiti endogene potenciale za zmanjševanje revščine in socialne izključenosti.

Aktivnosti projekta:

 • Razvoj turističnega produkta,
 • pregled in izbor lokacij -izbor vodnih virov za nadaljnje analize kvalitete vode,
 • priprava krovnih zgodb za naravo in kulturo,
 • načrt interpretacije Kamniško Savinjskih Alp,
 • izobraževanje vodnikov za interpretacijo narave in izdelan Priročnik za vodnike oz model za usposabljanje,
 • gradiva, material za promocijo,
 • festival pitne vode,
 • vodenje in koordinacija operacije.

Rezultati projekta:

 • Razvoj turističnega produkta,
 • analiza vodnih virov,
 • priprava krovnih zgodb - za naravo in kulturo,
 • načrt interpretacije Kamniško Savinjskih Alp,
 • izobraževanje vodnikov za interpretacijo narave in izdelan Priročnik za vodnike oz model za usposabljanje,
 • festival pitne vode.

 

Koristne povezave:

Za vsebino spletne strani je odgovorna BSC, d.o.o., Kranj. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prijavite se na naše e-novice!.