UPORABIMO LOKALNI LES

Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje operacije: januar 2019 – junij 2021

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Turizem Bohinj, Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica za Gorenjsko Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):  126.886,00 € od tega vrednost ESRR 92.004,80 € (80 %)

Opis operacije: 

Z vzpostavitvijo inovativnega modela uporabe lokalnega lesa bomo prvič na območju LAS razvili inovativni pristop za izboljšanje uporabe lokalnega lesa in zagotovili temelje za večjo izrabo lokalnega lesa in zmanjšanje CO2 preko kratkih verig in osveščanjem prebivalstva, podjetnikov in deležnikov ter dolgoročno zagotovili večjo izrabo lokalnega lesa in prispevali k razvoju trajnostnih zelenih delovnih mest.

Cilji operacije:

  • vzpostavitev modela uporabe lokalnega lesa na območju 14 občina LAS Gorenjska košarica
  • izvedba akcijskega načrta razvoja produkta
  • vzpodbuditi podjetja, mlade in prebivalstvo, k nadaljnji večji uporabi lokalnega lesa ter k razvoju novih produktov in storitev iz lokalnega lesa.

Aktivnosti operacije:

  • promocijski dogodek
  • naložba v inovativne izdelke iz lesa
  • zagon in pilotna izvedba modela uporabe lokalnega lesa
  • praktične delavnice
  • predstavitveni katalog
  • vsebinske aktivnosti
  • vodenje in koordinacija operacije.

Rezultat operacije: 

pristop za uporabo lokalnega lesa.

Koristne povezave:

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Evropski sklad za regionalni razvoj

 

»Projekt UPORABIMO LOKALNI LES« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Prijavite se na naše e-novice!.