PAMETNA OSVETLITEV - pristopi za zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja na podeželju

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: april 2022 – april 2025

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Mestna občina Kranj, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Naklo, Občina Kranjska Gora

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 168.470,31 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 93.476,51 €

Opis operacije: 

Pomena svetlobnega onesnaževanja in njegovega omejevanja se na območju Gorenjske dobro zavedamo. Območje LAS Gorenjska košarica si že vrsto let prizadeva za zmanjšanje svetlobne onesnaženosti preko zamenjave svetil javne razsvetljave z energetsko varčnejšimi. Ukrepanje občin na področju zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja je zapisano tudi v lokalnih energetskih načrtih (vendar ne med ključnimi prioritetami občin). Ugotavljamo, da se premalo vlaga v t.i. pametno osvetljevanje z uporabo strokovno podprtih, inovativnih, na trgu že obstoječih rešitev, zavedanje o problematiki svetlobnega onesnaževanja je prenizko.

Svetlobno onesnaževanje je stranski učinek industrijske civilizacije in pomeni vnos umetne svetlobe v okolje, kar povzroči povečanje naravne osvetljenosti okolja. Med drugi povzroča zdravstvene težave, moti astronomska opazovanja, trati energijo in moti ekološke sisteme. Medtem ko je umetna svetloba v nočnem času v določeni meri potrebna za varnost, pa v nekaterih okoljih ni potrebna. Naravni ritem dneva in noči je nujno potreben za normalno delovanje večine živega sveta. Prekomerna umetna svetloba v nočnem času v nekaterih ekosistemih že resno ogroža posamezne vrste. Naravni bioritem dneva in noči je izrednega pomena tudi za človekovo zdravje. Naravno nočno nebo pa je tudi naša skupna naravna in kulturna dediščina, in njegovo opazovanje ter doživljanje je pravica vsakega posameznika.  

Problem svetlobnega onesnaževanja nikakor ni nov, v mestnih okoljih je že dolgoletna stalnica. V njegovo reševanje in omejevanje se je v preteklosti vložilo precej energije in danes gre zato manj svetlobe neposredno v nebo, obcestne svetilke so precej dosledno obrnjene navzdol. Tudi nočna osvetlitev kulturnih spomenikov in cerkva je ustreznejša. Vendar se, paradoksalno, problem osvetljevanja ni veliko zmanjšal. Svetlobno onesnaževanje ima tudi sezonski vpliv, v zimskem času je večje. Prav tako dolžina dneva in noči pomembno vplivata na obseg svetlobnega onesnaževanja. V času poletnih mesecev, ko je dan daljši, je svetlobne onesnaženosti manj.

Z razvojem pristopa pametnega osvetljevanja in s povezovanjem 4 občin bomo zagotovili uvajanje pristopov upoštevanja potreb uporabnikov javne razsvetljave, zagotovili strateški pristop k razvoju pametne razsvetljave ter uporabo najnovejših tehnologij, prispevali k varovanju okolja, k osveščanju in povečanju znanj deležnikov in prebivalcev območja glede pomena zmanjševanja svetlobnega onesnaževanja in njegovega vpliva na zmanjševanje emisij CO2, ohranitve biodiverzitete in vpliva na kvaliteto življenja v naseljih.

Cilji operacije: 

Z uporabo novih tehnologij in rešitev, ki bodo omogočile izkoriščanje obnovljivih virov energije zagotoviti ustrezno javno infrastrukturo za pametno osvetljevanje na podeželju 4 občin:

 • postavitev sodobnega solarnega sistema javne razsvetljave v naselju Ambrož pod Krvavcem,
 • zamenjava potratnih svetilk na območju Mestne občine Kranj,
 • zamenjava potratnih svetilk s t.i. pametnimi svetili na območju občine Kranjska gora,
 • posodobitev osvetlitve športnega igrišča v Spodnjih Dupljah.

Aktivnosti operacije: 

 • vodenje, koordinacija in promocija operacije,
 • razvoj pristopov za pametno osvetljevanje,
 • naložbe v pametno osvetljevanje:
  • postavitev sodobnega solarnega sistema javne razsvetljave v naselju Ambrož pod Krvavcem v Občini Cerklje na Gorenjskem,
  • zamenjava potratnih svetilk na območju Mestne občine Kranj v naselju Golnik, Bitnje, Žabnica in Besnica,
  • zamenjava potratnih svetilk s t.i. pametnimi svetili na območju jezera Jasna, v centru mesta ter v parku v Mojstrani v občini Kranjska Gora,
  • posodobitev osvetlitve športnega igrišča v Spodnjih Dupljah v občini Naklo.

Rezultat operacije: 

 • zamenjava 130-tih potratnih svetilk,
 • postavitev sodobnega solarnega sistema javne razsvetljave,
 • oblikovana priporočila za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja,
 • dogodek o ozaveščanju prebivalstva o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja.

Koristne povezave:

Prijavite se na naše e-novice!.