SPOZNAJMO BIODIVERZITETO V NASELJIH

Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje operacije:  januar 2019-  junij 2021

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Bohinj, Naklo, CTRP

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):  198.445,81 €, od tega vrednost ESRR 136.028,73 € (80 %)

Opis operacije: 

Namen operacije je zagotoviti inovativne pristope za ohranitev biodiverzitete v naseljih preko ureditve prezentacij biodiverzietete v urbanih naseljih v 3 občinah (Bled, Bohinjska Bistrica, Naklo) in preko osveščevalnih delavnic v 7 občinah in priporočil za ohranitev  biodiverzitete v urbanih naseljih za prebivalstvo in druge ciljne skupine.

Cilji operacije: 

  • zagotoviti inovativni pristop za prezentacije biodiverzitete v centru urbanih naselij preko izvedenih pilotnih naložb v 3 urbanih naseljih,
  • priporočila (osveščevalne delavnice v 7 občinah).

Aktivnosti operacije: 

  • vodenje in promocija,
  • naložbe v inovativno prezentacijo biodiverzitete v naseljih,
  • zagon izgrajenih ureditev prostora s predstavitvijo biodiverzitete v naseljih,
  • priporočila za ohranitev biodiverzitete v urbanih naseljih.

Rezultat operacije 

  • mreža občin z razvitimi pristopi za prezentacijo biodiverzitete v naseljih.

Koristne povezave:

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Evropski sklad za regionalni razvoj

 

»Projekt SPOZNAJMO BIODIVERZITETO V NASELJIH« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
 
Prijavite se na naše e-novice!.