ADRIONCYCLETOUR

Jadransko-jonska kolesarska pot za trajnostni turizem - ADRIONCYCLETOUR
Strateški projekt programa INTERREG VI-A Italia-Slovenija 2021-2027
 
Prednostna naloga programa: Bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic
 
Specifični cilj prednostne naloge: SO 4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah
 
Trajanje projekta: 36 mesecev (1. 9. 2022 – 31. 8. 2025)
 
Vodilni partner: Avtonomna dežela Furlanija-Julijska krajina
 
Ostali partnerji:
  • Regionalni razvojni center Koper
  • BSC Kranj – Regionalna razvojna agencija Gorenjske
  • Posoški razvojni center
  • Občina Kobarid
  • LAS Vzhodnega Veneta – VEGAL
  • PromoTurismo FVG
 
Skupna vrednost: 4.375.000 EUR
 
Prispevek ESRR: 3.500.000 EUR (80 %)
 
Projekt ADRIONCYCLETOUR promovira kolesarski turizem kot obliko trajnostnega turizma, ki želi prispevati k boljši dostopnosti in večji privlačnosti programskega območja. Glavni cilj projekta je opredeliti kolesarsko povezavo ob obali Severnega Jadrana, ki pelje skozi italijanski deželi Veneto in Furlanijo-Julijsko krajino ter Slovensko Istro. Kolesarska povezava je del jadransko-jonske kolesarske povezave ob Jadranskem in Jonskem morju, poteka pa od juga Italije preko Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Albanije do Grčije. Čezmejni projekt ADRIONCYCLETOUR je namreč del istoimenske ideje makroregionalnega projekta Jadransko-jonske pobude.
 
Projekt je razdeljen v tri sklope. Prvi sklop je namenjen krepitvi sodelovanja med turističnimi ponudniki na lokalni, regionalni in čezmejni ravni zato, da bi izboljšali kakovost turistične ponudbe in konkurenčnost ponudnikov. To se bo doseglo s posodobitvijo obstoječih podatkov o znamenitostih in storitvah vzdolž kolesarskih poti, z oblikovanjem turistične ponudbe po meri z uporabo različnih orodij in izobraževanjem ponudnikov.
 
Drugi sklop so investicije in pilotne intermodalne storitve. Narejene bodo tri investicije na trasi omenjene kolesarske povezave oz. na glavnih navezavah nanjo. V občini Kobarid bodo zgradili del manjkajoče kolesarske poti od Starega Sela do mejnega prehoda Robič. V Furlaniji-Julijski krajini bodo uredili odsek na Soški kolesarski poti (FVG5) Gorica-Punta Sdobba, ki se navezuje na čezmejno kolesarsko os Gorica-Nova Gorica. V Vzhodnem Venetu pa bodo obnovili kolesarski most pri Maranghettu, ki je del kolesarske poti GiraLemene. Vzpostavljene bodo še štiri intermodalne storitve: prevoz koles z vlakom na Bohinjski železniški progi, avtobusni liniji za prevoz koles na relacijah Posočje-Čedad in Koper-Kras ter ladijska linija za prevoz koles med štirimi mesti Slovenske Istre. Intermodalne storitve bodo kolesarjem olajšale potovanje po čezmejnem območju.
 
Tretji sklop aktivnosti se osredotoča na vzpostavitev trajnega čezmejnega delovnega omizja na institucionalni ravni, ki bo vodilo dialog o trajnostnem turizmu in trajnostni mobilnosti, po možnosti v okviru skupnega odbora Dežele Furlanije-Julijske krajine in Republike Slovenije. V tem kontekstu se bo pripravilo tudi posebna priporočila za politike makroregionalnih strategij, ki bodo podpirala razvoj trajnostnega turizma in mobilnosti na makroregionalni ravni.
 
Na Gorenjskem bo poudarek na snovanju, načrtovanju in ponudbi različnih storitev za kolesarje in spodbujanje trajnostne mobilnosti. Opremili bodo dve novi počivališči v bližini znamenitosti, namestili dva števca koles, na izbrani lokaciji pa bodo zagotovili tudi opremo za varno hrambo in polnjenje električnih koles. Vse navedeno bo nameščeno na trasi kolesarske poti Rateče–Kranjska Gora–Bled–Bohinj. 
 
Kontaktna oseba:
Mateja Dolžan, mateja.dolzan@bsc-kranj.si, 04 77 77 258
Prijavite se na naše e-novice!.