RAW4RES

Strateške rešitve za trajnostno in odgovorno pridobivanje, obdelavo in ponovno uporabo redkih surovin za proizvodnjo zelene in digitalne tehnologije (npr. baker, nikelj, kobalt in mangan), s ciljem zmanjšati odvisnost EU od njihovega uvoza iz Kitajske, Rusije in Konga. Metalogeni zemljevid Slovenije locira zgolj tri nahajališča kovinskih mineralov s potencialnim gospodarskim pomenom: uran (Žirovski vrh) in v manjši meri baker (Sovodenj), mangan (Karavanke), za katera nimamo enotnega političnega konsenza in strategije o izkoriščanju potenciala (tj. status quo). Poleg tega je v Sloveniji prisotna premajhna količina redkih surovin, večinoma zgolj v sledeh, da bi zadoščala za potrebe industrije. BSC Kranj bo zato s projektom gorenjskim občinam, komunalnim podjetjem in predelovalni industriji, ki je močno odvisna od uvoza materialov, vode in energije, ter ena največjih proizvajalk odpadkov, pomagal vzpostaviti krožne poslovne modele za redke surovine in z njimi povezane vrednostne verige, kot so industrijska simbioza, uporaba sekundarnih virov, omejevanje uporabe redkih materialov. Regionalni razvojni ukrepi in predlog projekta »Zero Waste« splošno obravnavajo zbiranje, recikliranje (tj. predelava) in ponovno uporabo materialov. Potrebni so konkretni strateški ukrepi in predlogi potencialnih projektov, npr. na področju odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).
 
Osnovne informacije o projektu:
 
Program: Interreg Europa
ID projekta: 01C0162
Programska prioriteta: Pametnejša Evropa (cilj 1)
Specifični cilj v okviru prednostne naloge: konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij
Akronim projekta: RAW4RES
Naslov projekta: Krepitev politik odgovornega rudarjenja in odpornosti surovin v regijah EU
Trajanje: 36 mesecev (začetek 1. 3. 2023)
Proračun projekta: 1.568.044,00€
Skupni upravičeni proračun BSC Kranj: ­­­­201.314,00 €
Nosilec projekta (LP): Perifereia Stereas Elladas (Region of Sterea Ellada)
 
Partnerji:
  • Perifereia Stereas Elladas (Region of Sterea Ellada) (RSE) – Grčija (Vodilni partner)
  • Frederikshavn Municipality (FHN) – Danska
  • BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (BSC Kranj) – Slovenija
  • Bucharest – Ilfov Regional Development Agency (BIRDA) – Romunija
  • MATERALIA - COMPETITIVENESS CLUSTER (MATERALIA) – Francija
  • FUNDECYT Scientific and Technological Park of Extremadura (FUNDECYT) – Španija
  • Municipality of Kozani (KOZANI) – Grčija
  • The Hellenic Society for the Promotion of Research and Development Methodologies (PROMEA) – Grčija
 
Proračun projekta: 1.568.044,00 EUR
Projekt je financiran iz programa Interreg EUROPE 2021-2027
Trajanje projekta: 1. 3. 2023 – 31. 5. 2027
 
 
Gregor Erznožnik, vodja projekta
Vodja projektov na področju pametnih skupnosti
Tel. + 386 4 28 17 245
 
Roko Padovac, koordinator projekta
Vodja projektov na področju pametnih skupnosti
Tel. + 386 4 28 17 236
 
BSC, Poslovno podporni center d.o.o., Kranj
Regionalna razvojna agencija Gorenjske
Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, Slovenija
Prijavite se na naše e-novice!.