C.H.A.N.G.E.R.S.

Projekt iz programa Erasmus plus je namenjen izmenjavi dobrih primerov izobraževanja odraslih projektnih partnerjev s štirimi kratkoročnimi skupnimi izobraževanji osebja, ki zajemajo tri glavne teme: energetsko učinkovitost (EE), obnovljive vire energije (OVE) in trajnost v gospodinjstvih. Čeprav je o teh temah na spletu na voljo več učnih gradiv, obstajajo družbene skupine, npr. podeželsko prebivalstvo ali starejši občani, ki imajo malo ali skoraj nič možnosti za pridobivanje znanja o teh temah. V skladu s tem so glavna ciljna skupina projekta podeželska gospodinjstva s posebnim poudarkom na starejših podeželanih. Pomemben je podatek, da se evropsko prebivalstvo stara, da 6% srebrne generacije (55+) v Evropski uniji nima dostopa do interneta, 40%  pa jih interneta ni nikoli uporabljalo. V tem projektu so zbrani partnerji, ki imajo precej izkušenj pri izobraževanju odraslih na področju energije in trajnosti ter se zavzemajo za izboljšanje teh znanj in spretnosti. Najboljši način za dosego te izboljšave je usposobiti zaposlene pri projektnih partnerjih. Z zbiranjem dobrih primerov izobraževanja odraslih je cilj projekta dokument, ki bo služil kot uporabniški priročnik s priporočili, kako pripraviti in izvajati takšna izobraževanja. Namen projekta je nagovoriti tako neposredne kot tudi posredne ciljne posameznike, skupine. Neposredna ciljna skupina vključuje zaposlene pri sodelujočih partnerjih, vendar si bo projekt prizadeval pridobiti zunanje strokovnjake, ki bi svoje obstoječe znanje radi dopolnili z znanjem s tega področja. Projekt z »izmenjavo dobrih primerov« sicer nagovarja predvsem sodelujoče projektne partnerje, vendar si bo partnerstvo med izvajanjem projekta  prizadevalo k širitvi zbirke dobrih primerov. Projekt želi doseči posredno ciljno skupino, predvsem starejša podeželska gospodinjstva.

Pričakovani rezultati projekta C.H.A.N.G.E.R.S. :

  • dopolnjeno znanje izobraževalcev
  • dopolnjeno znanje zaposlenih v partnerskih organizacijah
  • priložnost za prilagoditev predstavljenih dobrih primerov
  • boljše sodelovanje med sodelujočimi organizacijami v mednarodnem okolju
  • nova priložnost za izobraževalce odraslih, da izboljšajo svoje znanje na tem področju, zainteresirane strani pa za izobraževanje podeželskih gospodinjstev
  • potencial za ustvarjanje novih idej kot nadaljevanje projekta ali kot možne nove priložnosti za sodelovanje na podlagi rezultatov projekta.
 
 
 
Prijavite se na naše e-novice!.