A.L.L.

Projektna tema je ustvarjanje in spodbujanje čezmejno dostopnega turističnega proizvoda, ki temelji na skupni evropski dediščini Langobardov, ki so v svoji migraciji iz severne do južne Evrope, igrali pomembno vlogo v duhovnem in kulturnem razvoju Evrope, v času njihovega preseljevanja med klasicizmom in srednjim vekom. Cilj projekta je razvoj turističnih produktov v izbranih vzorčnih destinacijah v Italiji in Sloveniji (kjer so Langobardi zapustili več dokazov o njihovi kulturi), v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi ter malimi in srednjimi podjetji.

 www.acrosslombardslands.eu

Prijavite se na naše e-novice!.