SaMBA

Potencial mobilnosti z nizkimi emisijami ogljika je še vedno oviran na območju Alp, tako v mestih kot na podeželju, kjer je veliko prebivalcev še vedno odvisnih od avtomobilov v svoji dnevni mobilnosti. To je predvsem posledica neusklajenosti med ponudbo prevoza in povpraševanjem po mobilnosti ter vedenjem ljudi do mobilnosti. SaMBA bo spodbujala spremembo vedenja v mobilnosti z zmanjšanjem zaznane vrzeli med trajnostnimi načini prevoza in zasebnimi avtomobili s politiko nagrajevanja / oblikovanja cen, ki je pravična in neposredno povezana z zunanji stroški prevoza. SaMBA združuje 13 partnerjev, 37 opazovalcev in 9 pilotnih primerov iz 5 držav, da bi z participativnim in kooperativnim pristopom razvili:

1) metodo in orodje za ocenjevanje vpliva politike,
2) politična priporočila, ki upoštevajo ozemeljske posebnosti in različne potrebe ljudi,
3) priročnik za izvajanje politike
 

CILJI

Glavni cilj je spodbujanje mobilnosti z nizkimi emisijami ogljika na območju Alp (npr. Javni prevoz, kolo, skupna mobilnost) z ustvarjanjem transnacionalne skupnosti in zagotavljanjem znanja in orodij za izvajanje politik spreminjanja vedenja, ki temeljijo na sistemih nagrajevanja in oblikovanja cen, ki so jih oblikovali državljani s pravično in neposredno povezavo z zunanjimi stroški prevoza.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske Unije, programa Interreg Alpine Space, v 85 % deležu. Celotna vrednost projekta, ki se izvaja od junija 2018 do maja 2021, je 2.036.192 EUR.

Prijavite se na naše e-novice!.