RISE

Namen projekta RISE je oblikovanje  podpornih okolij za razvoj inovativnih podjetniških idej - Innovative Hubs - na šolah.

Cilji projekta:

 • študentje pridobijo podjetniške kompetence z reševanjem problemov v lokalnem okolju in lokalnem okolju drugih partnerskih šol po Evropi z uporabo inovativnih metod značilnih za realna start-up podjetja.
 • študentje, vključeni v Innovative Hubs, bodo delovali kot mentorji za ljudi in ustanove v regiji in jim bodo pomagali pri reševanju družbenih in splošnih problemov.
 • študentje, sodelujoči v projektu bodo pridobili značko socialnega podjetnika s katero bodo dokazovali pridobljene kompetence na področju socialnega podjetništva in inovativnost.

Da bi to dosegli bodo študentje in učitelji deležni izobraževanja na področju podjetništva in inovativnih metod, ki bo potekalo v treh modulih:

 • družbeno odgovorno podjetništvo, kjer se bodo učitelji in dijaki/študentje naučili identificirati družbene probleme, kako jih podjetniško obravnavati in poiskati inovativne rešitve zanje (Nemčija, junij 2018),
 • vrednotenje poslovnih idej (Španija, november 2018),
 • ustanovitev Innovative Hubs s katerimi bomo med dijaki/študenti spodbujali družbeno odgovorno podjetništvo in razvijali njihove kompetence (Slovenija, junij 2018).

Projekt teče v treh državah; Nemčiji, Sloveniji in Španiji. Vključene so razvojne inštitucije in šole s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja:

 • University of Bremen, The Institute Technic and Education (ITB) (Nemčija),
 • Wilhelm Wagenfeld Schule: šola za umetnost, medije in design (Nemčija),
 • BSC, Poslovno podporni center (Slovenija),
 • Šolski center Kranj (Slovenija),
 • Florida Universitaria (Španija),
 • Centre integrat public de formacio professional (Španija).

Projekt teče v okviru programa Erasmus+.

 

Prijavite se na naše e-novice!.