HoCare2.0

Delivery and deployment of Innovative solutions for Home Care by strengthening quadruple helix cooperation and applying principles of co-creation in territorial innovation ecosystems

Evropa se v zadnjem času vse več srečuje s staranjem prebivalstva. Pričakovana življenjska doba se daljša, kar prinaša izziv, kako se s tem soočiti in na kakšen način k temu pristopiti. Na podlagi raziskav bo do leta 2060 vsak tretji Evropejec starejši od 65 let; to uvršča t.i. »srebrno gospodarstvo« v eno izmed najhitreje rastočih področij gospodarstva. Velik del »srebrne ekonomije« – vključevanje starajočega se prebivalstva v ekonomske aktivnosti – predstavljajo inovativne rešitve za oskrbo na domu, ki temeljijo na informacijski in komunikacijski tehnologiji, vendar, ker te niso dobro sprejete med starejšimi oz. oskrbovanci, je zato nujna njihova vključitev v proces.

Projekt HoCare2.0 se ukvarja z iskanjem in spodbujanjem inovativnih rešitev za starajoče se prebivalstvo, natančneje za oskrbo na domu in spodbuja različne deležnike posameznih držav k prispevanju oz. soustvarjanju rešitev s pomočjo pristopa »quadruple-helix« oziroma četverne vijačnice, ki povezuje predstavnike univerz, podjetij, lokalnih skupnosti in civilne družbe. Ključni izziv projekta je torej spodbujanje in uveljavljanje visoko inovativnih rešitev za socialno in zdravstveno oskrbo na domu z uporabo t.i. metode »so-ustvarjanja«. Trajnostne spremembe se bodo zgodile, če se bodo mala in srednja podjetja, ki nudijo oskrbo na domu in javni ponudniki zdravstvenih in socialnih storitev prilagodili tej metodi. Izziv staranja se bo tako spremenil v poslovno priložnost, kjer bodo inovativne rešitve upoštevale potrebe ciljne skupine in njihovo ciljno usmerjenost.

Projekt bo uvedel laboratorije in orodja »so-ustvarjanja«, vzpostavil trans-regionalno mrežo, oblikoval skupno strategijo in akcijski načrt ter sestavil implementacijski načrt, ki bo pripomogel k inovacijskim rešitvam. Orodja, ki jih bomo v okviru projekta razvili in preizkusili bodo v pomoč vključenim regijam, da se bodo tako soočile z izzivi »srebrne ekonomije« in spodbudile izvajanje pametnih rešitev.

V triletnem projektu bodo na teritorialni in trans-regionalni ravni po modelu četverne vijačnice vključeni vsi partnerji projekta, majhna in srednje velika podjetja, raziskovalne organizacije, javni izvajalci zdravstvenih in socialnih storitev, oskrbovanci ter njihovi družinski člani.  

Mednarodni projekt HoCare2.0 se izvaja v okviru programa Interreg Central Europe in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Projekt, ki se je uradno začel aprila 2019 in bo trajal vse do konca marca 2022, združuje 11 partnerjev iz 6-ih srednjeevropskih držav. Poleg Slovenije v njem sodeluje tudi Poljska, Nemčija, Češka, Italija in Madžarska; pri aktivnostih za njegovo izvedbo pa bosta sodelovali tudi občina Tržič in Dom starejših občanov Petra Uzarja Tržič.

Za več informacij: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/HoCare2.0.html

Prijavite se na naše e-novice!.