BEE-DIVERSITY

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj je kot partner vključen v čezmejni projekt BEE-DIVERSITY, ki se izvaja v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Naziv projekta: Miglioramento della biodiversità tramite la gestione innovativa degli ecosistemi e il monitoraggio delle api / Izboljšanje biotske raznolikosti z inovativnim upravljanjem ekosistemov in spremljanjem dejavnosti čebel

 

BEE-DIVERSITY ustvarja inovativen čezmejni sistem za izboljšanje in spremljanje biotske raznovrstnosti v sofinanciranih habitatih, ki omogoča trajnostno in celostno upravljanje ekosistemov. Ta sistem bo sestavljen iz protokolov in skupnega modela, ki ga bo mogoče prenesti v druga območja v Evropi. Projekt prvič vključuje spremljanje zdravstvenega stanja območij s pomočjo opraševalcev v procesu nabiranja, sejanja in širjenja avtohtonih rastlin.

Projekt uvaja inovativen čezmejni sistem za izboljšanje in monitoriranje biotske raznovrstnosti v projekt vključenih habitatov, kateri naj bi zagotovil izboljšanje ter trajnostno in celostno upravljanje ekosistemov. Navedeni sistem se bo izvajal v 10 študijah primerov na skupaj 8000 ha površin na območju Slovenije in Italije, z oblikovanjem protokolov in skupnega modela, ki bo prenosljiv v Evropo tudi po formalnem zaključku projekta. Pri projektu Bee-Diversity gre za prvi primer dopolnitve monitoriranja zdravstvenega stanja območij z opraševalci (čebelami) z inovativnim sistemom IKT in spletno aplikacijo za zbiranje, upravljanje in grupiranje podatkov skozi proces nabiranja, sejanja in širjenja avtohtonih zelnatih rastlin.

Dejavnosti se bodo izvajale na območjih Nature 2000 z neposrednim sodelovanjem lastnikov ter upravljavskih podjetij in deležnikov (kmetovalcev, čebelarjev, tehnikov itd.). Preko spletne aplikacije bo projekt pristojnim subjektom na različne načine posredoval tehnične podatke, prebivalstvu pa splošne informacije za njihovo osveščanje. Poleg tega so v okviru projekta Bee-Diversity predvidene aktivnosti usposabljanja in osveščanja za podjetja, deležnike in tehnike. Njihov namen je posredovanje oz. razširjanje pripravljenih protokolov in prilagoditev le-teh za potrebe spletne aplikacij.

 

Glavni rezultati: 

Glavni rezultat projekta je uresničitev protokolov in sistema za inovativno upravljanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti. Razvoj modela razvitega za integrirano upravljanje ekosistemov ki čebelarjem kmetom in zainteresiranim stranem omogoča razvoj okoljsko in ekonomsko trajnostnih metod. Ta sistem je bil implementiran v 10 študijah primerov za skupno 8000 hektarov ki se razprostirajo med Italijo in Slovenijo s protokoli strukturiranja in skupnim modelom ki se lahko prenese v Evropo tudi po formalnem zaključku projekta. Bee-diversity je promoviral inovativen sistem za povezovanje panjev z uporabo programske opreme IKT za spodbujanje spremljanja kakovosti okolja in biotske raznovrstnosti preko čebel ki igrajo temeljno vlogo pri ohranjanju tako imenovane spontane flore prek inovativnega sistema IKT in APP za zbiranje upravljanje in združevanje podatkov s postopkom zbiranja sejanja in razširjanja avtohtonih zelnatih rastlin. Poleg tega je BEE-DIVERSITY deloval na območjih Natura 2000 z neposrednim sodelovanjem lastnikov in družb za upravljanje ter deležnikov (kmetov, čebelarjev, tehnikov itd.) in prek APP je projekt na različne načine posredoval tehnične informacije insajderjem in splošne informacije za senzibilizacijo prebivalstva. Navsezadnje je projekt podpiral obnovo lokalne biotske raznovrstnosti rastlin in njeno pravilno upravljanje kar je zagotovilo boljšo zaščito ekosistemskih storitev ki se nahajajo na območjih z naravoslovno-okoljsko vrednostjo.
 
Trajanje projekta: 1.2.2020 – 31.8. 2022, 31 mesecev
Celotna vrednost projekta: 695.650,00 EUR
Prispevek ESRR: 591.302,50 EUR
 
Partnerstvo
Vodilni partner: Agenzia veneta per l’innovazione del settore primario, Italija
Projektni partner 2: Polo Tecnologico di Pordenone SCPA, Italija
Projektni partner 3: Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze AgroAlimentari Ambientali e Animali, Italija
Projektni partner 4: BSC, Poslovno podporni center d.o.o., Kranj
Projektni partner 5: Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta)
 
Projektni dokumenti
 
 
Kontakt:
Helena Cvenkel
Tel.: 04 28 17 239
 
Prijavite se na naše e-novice!.