SENSES

Socialna podjetja (SE) so pomembna gonilna sila gospodarstva in imajo ključno vlogo pri reševanju sedanjih gospodarskih, okoljskih in družbenih izzivov. Vendar so primeri manjkajočih političnih in pravnih okvirov, socialnih naložbenih trgov in izobraževanja o socialnem podjetništvu, zelo pogosti.

Namen projekta SENSES je ustvariti transnacionalno mrežo socialnih podjetij, socialno odgovornih tradicionalnih podjetij, (socialnih) finančnih vlagateljev, oblikovalcev politik, akademskega kroga, strokovnjakov nevladnih organizacij, ki bodo skupaj spodbujali inovativen model socialnega podjetništva in socialne inovacije za trajnostni gospodarski razvoj Podonavja.

Projekt SENSES združuje partnerstvo dinamičnega in skupnega mednarodnega okolja 8 partnerskih držav Podonavja in 5 pridruženih strateških partnerjev iz Madžarske, Slovaške, Češke, Slovenije, Avstrije, Srbije, Hrvaške, Romunije, Moldavije in Belgije, ki skupaj predstavljajo širok nabor poslovnih modelov obstoječih socialnih podjetij, socialnih investitorjev in investicijskih trgov, za pospeševanje in krhkih odnosov med SE in akterji na trgu.

Začatek projekta: 1. 1. 2017

Konec projekta: 30. 6. 2019

Skupni budget: 1.530.777,50 €

Prispevek ERDF: 1.206.904,37 €

IPA pripsevek: 94.256,50 €

Več informacij o projektu je na voljo tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.