GIFT

Zelena infrastruktura lahko zagotavlja številne ekosistemske storitve, povezane z biotsko raznovrstnostjo, podnebjem, vodo, erozijo, krajino, blaginjo ljudi itd. Glavni poudarek projekta GIFT - Green Infrastructure for Forests and Trees je zelena infrastruktura s poudarkom na pomenu dreves in gozdov. Zelena infrastruktura lahko zagotavlja številne ekosistemske storitve, povezane z biotsko raznovrstnostjo, podnebjem, vodo, erozijo, krajino, blaginjo ljudi itd . V projektu si 10 partnerskih institucij iz 9 evropskih držav prizadeva vključiti zeleno infrastrukturo gozdov in dreves v sektorske politike za ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev.
 
Glavni namen projekta je razviti inovativen medsektorski pristop pri oblikovanju zelene infrastrukture dreves in gozdov ter spodbujati njihovo povezanost v različnih tipih pokrajin z vključevanjem v strateške dokumente različnih sektorjev in doseganjem celostnega medsektorskega pristopa pri načrtovanju politik. Za to je potrebno znanje različnih deležnikov, predvsem oblikovalcev politik in strokovnjakov o zeleni infrastrukturi, biotski raznovrstnosti, ekosistemskih storitvah in podnebnih spremembah. Cilj inovativnega pristopa je izboljšati evropske regionalne politike z ozaveščanjem, da je zadostna pokritost z drevesi in gozdovi prvi pogoj za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti in ublažitev podnebnih sprememb. Komunikacijske aktivnosti bodo usmerjene na razširjanje novih modelov upravljanja za večnamenskost zelene infrastrukture. Projekt temelji na partnerskem pristopu z več zainteresiranimi stranmi in vključevanjem oblikovalcev politik v regionalnih interesnih skupinah.
 
Na podlagi učinkovite izmenjave znanj in dopolnjevanja partnerjev bi lahko med projektom predlagali vrsto pilotnih ukrepov. V načrtu aktivnosti pa je tudi mednarodno izobraževanje/učenje, ki ga koordinira latvijska univerza in vključuje 3 seminarje, 8 delavnic ali mednarodnih srečanj in 8 medsebojnih pregledov (peer reviews).
 
Osnovne informacije o projektu Green infrastructure for Forests and Trees (GIFT)
 
Trajanje: 1.3.2023 – 31.5.2027
Projektno partnerstvo: Instituto de Estudos do Territorio (Španija), Upravni odbor okrožja Västra Götaland (Švedska), Flamsko zemljiško agencijo (Belgija), provinco Fryslân (Nizozemska), Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (Nemčija), Provincia di Rimini (Italija), Gozdarski inštitut Slovenije in BSC, Poslovno podporni center L.t.d. (Slovenija), Latvijsko univerzo (Latvija) in mesto Zagreb (Hrvaška).
Vrednost projekta: 1.971.182 EUR, 80% prispeva EU iz Programa Interreg Europe
Spletna stran projekta: www.interregeurope.eu/gift/
 
 
Prijavite se na naše e-novice!.