FOOD CORRIDORS

Krepitev podeželskih in urbanih prehranskih povezav v evropskih regijah
Projektni partnerji smo se zavezali k spodbujanju bolj trajnostnega lokalnega in regionalnega gospodarstva. Nedavne izkušnje kažejo, da je treba spodbujati prehod na regionalne prehranske sisteme. FOOD CORRIDORS spodbuja ustvarjanje mreže mest, ki so predana oblikovanju načrtov prehrane, ki segajo od mestnih in primestnih območij skozi »koridor«, ki omogoča povezavo med mestom in podeželjem. Ta pristop krepi ustvarjanje proizvodnih in potrošniških okolij, ki temeljijo na gospodarski, družbeni in okoljski trajnosti.
 
FOOD CORRIDORS, projekt v katerem poleg BSC Kranj sodelujejo še partnerji iz Portugalske, Grčije, Estonije, Madžarske, Romunije, Španije in Italije, je projekt, ki poudarja koncept prehranjevalnega koridorja in krepi predlagani inherentni teritorialni pristop. Prehrambeni koridor izkorišča in poudarja prisotnost fleksibilne družbeno-ekonomske strukture, ki je sposobna združiti naložbe v fizično in socialno infrastrukturo s posebnimi politikami in predpisi, institucionalno prisotnostjo, usposabljanjem in participativno metodologijo. Osnovna tema omrežja FOOD CORRIDORS so lokalne verige s hrano, pri delu pa so naleteli tudi na druga vprašanja, kot so krožno gospodarstvo, odseljevanje mladih, inovativnost, kakovost produktov in prodajni kanali.

 

Trajanje projekta: 2. september 2019 do 7. avgust 2022
 
Glavni cilj: Projekt želi biti korak naprej pri razvoju prehranskih strategij v Evropski uniji. Skupino sestavlja sedem organizacij, ki so se zbrale, da se soočijo s skupnim izzivom razvoja teritorialnih akcijskih načrtov. Ti so opredeljeni kot "regionalni/teritorialni prehranski koridorji", ki ustrezajo različnim realnostim prostorske organizacije vsake občine in vsakemu mestu ponujajo politični instrument in učinkovit model upravljanja. Ta teritorialna vizija prehranskih sistemov občin velja za ključno za obravnavo medsebojne povezanosti podeželja in mesta, pa tudi v posebnem okviru za prehranske sisteme vsake občine.
 
Pričakovani rezultati izvajanja projekta:
- Izdelani in odobreni lokalni načrti s teritorialnim pristopom, po eden za vsako sodelujoče mesto
- Ustvarjen know-how kot rezultat sodelovanja in izmenjave znanja v nadnacionalnem in znotrajregionalnem okviru
- Povečana dinamika na lokalnih območjih in izboljšana socialna kohezija, ki izhaja iz izvajanja pilotnih ukrepov
- Izboljšano upravljanje na občinski in znotrajregionalni ravni
 
 
Partnerstvo
Vodilni partner: Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, Portugalska
Projektni partner 2: Občina Larissa, Grčija
Projektni partner 3: Združenje za razvoj podeželja Tartu, Estonija
Projektni partner 4: Szécsény Város Önkormányzata, Madžarska
Projektni partner 5: Občina Alba Iulia, Romunija
Projektni partner 6: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Italija
Projektni partner 7: BSC Kranj, Slovenija
 
 
Spletna stran projektaurbact.eu/food-corridors
 
MEDIJI:
 
 
Projekt je del programa URBACT in je sofinanciran s strani Evropske Unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v 70 % deležu. Celotna vrednost projekta je 749.956 EUR.
 
 
Kontakt:
Helena Cvenkel
Tel.: 04 28 17 239
 
Prijavite se na naše e-novice!.