RENATUR

Izboljšanje regionalnih politik za boljše varovanje naravne dediščine primestnih odprtih prostorov
RENATUR, projekt v katerem sodelujejo poleg BSC Kranj partnerji iz Nemčije, Belgije, Madžarske, Španije in Poljske, je projekt, ki se dotika izzivov zelene infrastrukture v okolici mest in manjših naselij. Regije v Evropi se soočajo z intenzivno urbanizacijo, zelena območja (površine) v okolici mest in manjših naselij izginjajo, ravno tako izguba navedenih območij  pomeni izgubo bogate naravne dediščine. Zelene površine, ki imajo običajno različne javne funkcije, izgubljajo biodiverziteto, vanje se ne vlaga, oziroma se vlaga stihijsko, nenačrtno. Fragmentacija ekosistemov vodi do nadaljnjega uničevanja in izginjanja zelenih površin. Zelene površine izginjajo, kar povzroča fragmentacijo ekosistemov.
 
Trajanje projekta: 1. avgust 2019 do 31. julij 2023
 
Glavni cilj projekta RENATUR je identifikacija zelenih površin, analiziranje, informiranje o zelenih površinah in dobrih praksah upravljanja zelenih površin in prenos dobrih praks upravljanja zelenih površin med regije vključene v projekt. Hkrati projekt želi nadgraditi politike upravljanja zelenih površin in kakovost zelenih površin tako, da si bo prizadeval za dvig biodiverzitete, zaščito ekosistemov, promocijo zelene infrastrukture in ekosistemskih storitev, preprečitev nadaljnje fragmentacije ekosistemov.
 
Rezultati
S predlogi za nadgradnjo politik na področju zelenih območij v okolici mest in manjših naselij bo RENATUR prispeval k izboljšanju upravljanja zelenih površin in ohranitvi, izboljšanju biodiverzitete v teh območjih.
 
Partnerstvo
Vodilni partner: Martin Luther University Halle-Wittenberg (Nemčija)
Projektni partner 2: Flemish Land Agency (Belgija)
Projektni partner 3: BSC, d.o.o., Kranj (Slovenija)
Projektni partner 4: Hajdú-Bihar County Government  (Madžarska)
Projektni partner 5: Ministry for Regional Development and Transport of Saxony-Anhalt (Nemčija)
Projektni partner 6: University of the Basque Country (Španija)
Projektni partner 7: Mazovia Development Agency Plc (Poljska)
 
 
 
Projekt je del programa Interreg Europe in je sofinanciran s strani Evropske Unije v 75 % deležu.
Celotna vrednost projekta je 1.516.546 EUR.
 
 
Kontakt:
Helena Cvenkel
Tel.: 04 28 17 239
 
Prijavite se na naše e-novice!.